Literatūros vertėjai Maskvoje pasirašė protesto peticiją

Rugsėjo 4–7 d. Maskvoje vyko trečiasis  tarptautinis grožinės literatūros vertėjų kongresas, į kurį susirinko keli šimtai rusų ir užsienio literatūros vertėjų, filologų, literatūros agentų ir leidėjų iš 55 šalių. Renginyje buvo perskaityta apie 250 pranešimų, aptarti aktualios meninio vertimo, rusų klasikinės ir šiuolaikinės literatūros sklaidos klausimai. Šia proga vertėjai vieningai išsakė savo požiūrį į dabartinę Kremliaus politiką.

Lietuvių literatūros vertėjų dėmesiui: paraiškų laukiame iki spalio 1 dienos

Lietuvių litertatūros vertėjus ir lietuvių literatūros vertimus ketinančias leisti leidyklas kviečiame teikti paraiškas II-ajam 2014 metų Vertimo skatinimo konkurso etapui.

Jaroslavas Melnikas 21-oje Tarptautinėje Lvovo knygų mugėje

Rašytojas Jaroslavas Melnikas 21-oje Tarptautinėje Lvovo knygų mugėje pristatys savo prozos knyga „Kodėl aš nepavargstu gyventi“, išverstą į ukrainiečių kalbą. Tai trumposios prozos rinkinys, į kurį įtraukti apsakymai ir apysakos iš jo lietuviškų knygų „Rojalio kambarys“, „Pasaulio pabaiga“ ir „Kelias į rojų“.  

Lietuvių literatūra Švedijoje

Poetės Daivos Čepauskaitės poezija bus pristatoma rugsėjo 5 d. Kristianstado (Švedija) Konserthuset‘o Mažojoje salėje. D. Čepauskaitės kūryboje dera (savi)ironija, kandumas ir lyrizmas, humoras ir kandi šiandienos kritika. Dvilypis santykis su pasauliu išskleidžiamas konstruktyviuoju lygmeniu: vaizdu tapoma buitiškoji, liūdnoji gyvenimo pusė, o poezijos visuma veikia atvirkščiai – meile gyvasčiai, buičiai, gebėjimu šviesiai, su humoru žvelgti į negailestingus gyvenimo dėsningumus. (Rita Tūtlytė).

Geteborgo kultūros savaitėje Lietuvai atstovaus „Stalo teatro“ spektaklis „Tarmių metai“

Rugpjūčio 12–17 d. antrame pagal dydį Švedijos mieste Geteborge vyks kultūros savaitė, kurioje Lietuvai atstovaus „Stalo teatras“ iš Vilniaus. Rugpjūčio 13 d. 19 val. „Buratino“ teatre aktoriai Saulė Degutytė, Edita Zizaitė, Saulius Čėpla ir Loreta Raškevičiūtė parodys S. Degutytės režisuotą spektaklį „Tarmių stalas“ („Apie ožką, karalių, Bezduką ir griūvantį dangų“), kuris šiemet pelnė aukščiausią Lietuvoje teatro apdovanojimą lėlių teatro kategorijoje – „Auksinį scenos kryžių“. 

Mahiras Gamzajevas. Vincas Krėvė – diplomatas ir humanistas

2014-ųjų liepą su­ka­ko 60 me­tų, kai JAV (1954-ųjų lie­pos 7 die­ną) mi­rė žy­mus lie­tu­vių ra­šy­to­jas Vin­cas Krė­vė. Ta pro­ga Vinco Krėvės kūrinių vertėjas į azerų kalbą, Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas ir aktyvus visuomenės veikėjas Mahiras Gamzajevas parašė išsamią studiją, kurioje apžvelgė šio ta­len­tin­go žmo­gaus be­veik ne­ži­no­mą veik­lą, su­si­ju­sią su jo dip­lo­ma­ti­niu dar­bu to­li­ma­ja­me Azer­bai­dža­ne 1919–1920 me­tais. 

Konkursas lietuvių rašytojams tiesia takelį į Kinijos rinką

Europos Sąjungos atstovybė Kinijoje su Europos šalių ambasadomis bei Kinijoje įsikūrusia literatūros organizacija „Bookworm“ paskelbė trumposios prozos konkursą „Flash Europa 28“ jauniesiems Europos Sąjungos rašytojams. Visų 28 šalių piliečiai, kuriems ne daugiau kaip 28 metai, iki rugsėjo pirmosios kviečiami teikti savo kūrinius iki 500 žodžių, iš kurių bus išrinkti penki nugalėtojai. Jų prozos kūriniai 28 savaites bus transliuojami įvairiais kinų socialinės žiniasklaidos kanalais.

Mažoji lietuvių proza skambės Kinijoje

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) at­sto­vy­bė Ki­ni­jo­je kar­tu su Eu­ro­pos ša­lių am­ba­sa­do­mis bei Ki­ni­jo­je įsi­kū­ru­sia li­te­ra­tū­ros or­ga­ni­za­ci­ja „Book­worm“ pa­skel­bė ma­žo­sios pro­zos kon­kur­są „Flash Eu­ro­pa 28“ jau­nie­siems ES ra­šy­to­jams.  

Pagrindinis Vasaros literatūros seminarų (SLS) imperatyvas – rašyti gerai

Liepos 13–26 dienomis VIlniuje jau šeštą kartą vyks Vasaros literatūrinių seminarų programos renginiai (SLS – Summer Literary Seminars). Tai viena didžiausių pasaulyje nepriklausomų kūrybinio rašymų programų, kurios įkūrėjas ir iniciatorius – Amerikoje gyvenantis dvikalbis rašytojas Mikhailas Iosselis. 

Priimamos paraiškos kūrybinėms rezidencijoms Austrijoje

Meno departamentas prie Austrijos Federacinės vyriausybės ir KulturKontakt Austria kviečia Lietuvos menininkus teikti paraiškas vieno, dviejų ir trijų mėnesių rezidencijai Vienoje 2015 metais.  

Sigito Parulskio kūryba bus pristatyta Sardinijos literatūros festivalyje „Pasakojimų sala“

Šiais metais Sardinijos literatūros festivalyje „Pasakojimų sala“, vykstančiame Gavoi mieste, pirmą kartą bus pristatyta autoriaus iš Lietuvos kūryba. Susitikimas su rašytoju Sigitu Parulskiu yra numatytas liepos 5 d., šeštadienį. Sardinijos literatūros festivalis „Pasakojimų sala“, kasmet pritraukiantis daug klausytojų, šiemet vyksta jau 11-ąjį kartą.

Europos poezijos šventėje Paryžiuje skambėjo lietuviškas sonetas

Pažymint Italijos pirmininkavimo ES Tarybai pradžią, Italijos kultūros institutas Paryžiuje liepos 3 dieną surengė Europos poezijos šventę. Paryžiaus miesto širdyje esančiuose įspūdingo architektūrinio grožio rūmuose buvo pristatyta visų 28 Europos Sąjungos valstybių poezijos kūriniai.

Herkus Kunčius: „Sėkmė yra efemeriška, tad ją vertinu santūriai“

Herkus Kunčius, lietuvių rašytojas, kurio tekstų vertimai pasirodė bulgarų, lenkų, anglų kalbomis, pagaunamas sunkokai: nuo pirmojo pokalbio impulso – Sofijoje pristatytos knygos „Pijoko chrestomatija“ jau praėjo pora mėnesių, o Vilniuje spėta pristatyti ir anglakalbę lietuvių literatūros rinktinę, sudarytą Almanto Samalavičiaus, o išleistą Didžiosios Britanijos leidyklos „Dedalus“ – šioje antologijoje lietuvių proza pristatoma ir per ironišką bei aštrią H. Kunčiaus kūrybos stilistiką.

Jaunieji Europos rašytojai kviečiami „prabilti“ kiniškai

ES atstovybė Kinijoje, kartu su Europos šalių ambasadomis bei Kinijoje įsikūrusia literatūros organizacija „Bookworm“, skelbia trumposios prozos konkursą „Flash Europa 28“ jauniesiems Europos Sąjungos rašytojams. Visų 28-ių šalių piliečiai, kuriems ne daugiau kaip 28-eri, kviečiami teikti savo kūrinius iki 500 žodžių. Iš kiekvienos šalies bus atrinkti penki autoriai, kurių prozos vertimai 28 savaites bus transliuojami įvairiais kinų socialinės žiniasklaidos kanalais.

Kviečiame kurti trumpuosius tekstus projektui Flash Europa 28

Flash Europa 28 – itin trumpos prozos (flash fiction) konkursas, kviečiantis jaunuosius Europos Sąjungos šalių rašytojus pristatyti savo tekstus kinų skaitytojams. 28 autorių ne vyresnių nei 28 metų amžiaus iš 28 šalių prozos kūriniai 28 savaites bus transliuojami įvairiais kinų socialinės žiniasklaidos kanalais.

Angliškai prakalbo devyniolika lietuvių rašytojų kūrinių

2013-ųjų spalio pabaigoje Didžiosios Britanijos leidykla „Dedalus“ išleido kelerius metus kruopščiai rengtą lietuvių prozos antologiją „The Dedalus Book of Lithuanian Literature“, kurioje pateikiama 19 rašytojų kūryba. Jos sudarytojas - Almantas Samalavičius.  Birželio 11 d. Lietuvos technikos bibliotekoje ši rinktinė pristatyta Lietuvos publikai.

Lietuvių vaikų knygų salonas Berlyne su iliustruotoju Pauliumi Juodišiu

Lietuvos Respublikos kultūros atašatas Vokietijoje ir Šeštadieninė Berlyno lietuvių mokyklėlė birželio 14 d. vėl kviečia vaikus ir visus, kurie bent kartais jais pasijaučia, į susitikimą su vaikų rašytoju ir iliustruotoju Pauliumi Juodišiu.

Anglakalbė lietuvių literatūros rinktinė pristatoma Lietuvoje

2013-ųjų spalio pabaigoje Didžiosios Britanijos leidykla „Dedalus“ išleido kelerius metus kruopščiai rengtą lietuvių prozos antologiją „The Dedalus Book of Lithuanian Literature“, kurioje pateikiama 19-os rašytojų kūryba. Birželio 11 d. 18 val. Lietuvos technikos bibliotekoje vyks šios rinktinės pristatymas Lietuvos publikai.

Lietuvių poetų eilės ir paroda „Poetiniai dokumentai“ Vroclave

Gegužės mėn. 29–30 dienomis Vroclave vyks net keli lietuvių kalbą, kultūrą ir meną pristatantys renginiai.  

Lietuvos ambasadoje, Londone, vyks susitikimas su rašytoja Kristina Sabaliauskaite

Gegužės 27 dieną, antradienį, 19-00–21.00 val. Lietuvos Respublikos ambasadoje  Londone vyks susitikimas su lietuvių rašytoja ir meno kritike Kristina Sabaliauskaite ir jos naujausiuoju romanu „Silva Rerum III“. Bus skaitomos Romo Kinkos verstos romano ištraukos, bus galima pasiklausyti autorę pasakojant apie meno ir mokslo bei istorijos ir literatūros santykį ir Silva Rerum trilogijos koncepciją. Renginys nemokamas, būtina registracija events@uk.mfa.lt

Rašytojui Romainui Gary skirtas renginys Prancūzijos nacionalinėje bibliotekoje

Gegužės 21 d. Prancūzijos nacionalinės François Mitterrando bibliotekos auditorijoje vyks Lietuvos ambasados inicijuotas Romainui Gary skirtas renginys. Minint 100-ąsias rašytojo gimimo Vilniuje metines, Prancūzijoje įgyvendinama didžiulė ir įvairi jo leidybos programa. Per renginį PNB ketinama į R. Gary kūrybą bei ypač jo asmenį pažvelgti įtakos jam turėjusių istorinių bei asmeninių įvykių ir patirčių kontekste, tarp jų ir Vilniuje praleistos vaikystės prisiminimų fone.

Iškilus lietuvių poetas Tomas Venclova atvyksta į Prahą

Gegužės paskutinę savaitę į Prahą atvyksta iškilus lietuvių poetas, intelektualas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, Jeilio universiteto profesorius, garsus sovietmečio laikų disidentas, pasirinkęs emigranto ir pasaulio piliečio dalią – Tomas Venclova.

Sigito Parulskio „Tamsa ir partneriai“ – šių metų literatūros naktyje Žižove, Prahoje

Šiemet Prahos Literatūros naktis (Noc Literatury 2014) vyko gegužės 14 d., Žižkove, tarp 18 ir 23 valandos. Kaip ir kasmet, skirtingose, netradicinėse pasirinktojo kvartalo erdvėse, kas pusvalandį, Europos šalių šiuolaikinės literatūros fragmentus skaitė žymūs čekų aktoriai.

„Posūkyje – neišlėk“ – vokiškai

Vokiečių kalba www.amazon.com sistemoje pasirodė Audronės Urbonaitės novelių romanas „Die Kurve kriegen“ („Posūkyje – neišlėk“, Tyto alba, 2005). Į vokiečių kalbą knygą vertė Markas Roduneris. Išleidimu rūpinosi Vokietijoje gyvenantis rašytojas, ilgametis Hamburgo rašytojų sąjungos vadovas Gino Leineweberis. Knygai viršelį sukūrė Nomeda Marčėnaitė.

Jaroslavas Melnikas susitiks su skaitytojais Londone

Gegužės 15 d., ketvirtadienį, 19.00–21.00 val. Lietuvos ambasadoje, Londone (2 Bessborough Gardens) vyks rašytojo Jaroslavo Melniko kūrybos vakaras. Pokalbį apie literatūrą ir gyvenimo filosofiją su Lietuvoje populiariu autoriumi ves vertėjas Romas Kinka, bus skaitomos kūrinių ištraukos lietuvių ir anglų kalbomis. Renginyje taip pat dalyvaus vertėjas Steve‘as Komarnyckis. Renginys nemokamas, bet registracija būtina: events@uk.mfa.lt 

Andrius Tapinas Baltijos šalių knygų leidybą mato pionierės vaidmenyje

„Per artėjančius keletą metų dar labiau pažengs technologijos. Keisis skaitymo įpročiai, sustiprės elektroninė leidyba. Į tai atsižvelgiant, Baltijos šalys užsienyje galėtų save pristatyti kaip moderniųjų technologijų knygų leidybos pionierės“, – kalbėjo iš Londono knygų mugės sugrįžęs  rašytojas ir žurnalistas Andrius Tapinas.

Pavasario naujienlaiškis

Mieli  „Lietuviškų knygų“  bičiuliai,Sako, kartais norisi sustoti ir apžvelgti tai, kas jau įvyko. Dažnai taip nutinka artėjant kasmetinėms šventėms, įrėminančioms tam tikrus darbų bei jų pabaigos etapus.

Baltijos šalys siekia būti 2018 m. Londono knygų mugės garbės viešniomis

Balandžio 8–11 d. vykusioje Londono knygų mugėje buvo pristatytas nacionalinis lietuvių literatūros stendas bei aptartos tolimesnės Lietuvos perspektyvos šioje mugėje. Šių metų gegužės mėnesį Briuselyje susitiksiantys Baltijos šalių kultūros ministrai ketina pasirašyti memorandumą dėl dalyvavimo 2018 m. Londono knygų mugėje garbės viešnių – „Market Focus“ – teisėmis ir kartu koordinuoti Baltijos šalių literatūros pristatymo programą.  

Lietuvių literatūros vertėjų ir lietuvių rašytojų dėmesiui

Vykdydami Rašytojų ir vertėjų mainų programą, numatytą įgyvendinti 2014 metais, skelbiame konkursą, kuriame maloniai kviečiame dalyvauti užsienyje gyvenančius lietuvių literatūros vertėjus, norinčius pasisvečiuoti ir padirbėti Vilniuje, ir lietuvių rašytojus, norinčius vykti kūrybinei stažuotei į Vysbadeno literatūros namų rezidenciją, Vokietijoje.  LIETUVIŲ LITERATŪROS VERTĖJAMS

Pavasarinis lietuvių literatūros ir iliustracijų eksportas

Tarptautinių kultūros programų centras šį pavasarį Lietuvos stendą pristato net trijose tarptautinėse knygų mugėse. Grįžus iš kovo 13–16 dienomis Leipcige vykusiosios, estafetę perėmė kovo 24-ąją prasidėjusi Bolonijos vaikų knygų mugė. Italijoje buvo pristatytos gražiausios lietuviškos iliustruotos knygos vaikams, į kelionę vyko leidyklų „Alma littera“ bei „Baltos lankos“ atstovai, iliustruotojai Sigutė Chlebinskaitė, Rimantas Rolia ir Karolis Strautniekas.

Cristof Polo. Šiltųjų kraštų Donelaitis: kaip „Metai“ surado vietą ispanų kalboje

Kristijonas Donelaitis, LAS ESTACIONES DEL AÑO, į ispanų kalbą vertė Carmen Caro Dugo, įvado autorė Dainora Pociūtė-Abukevičienė, iliustracijos Šarūno Leonavičiaus, poetinė redakcija Rocío Arana Caballero, (serija Colección Poesía universal. Seria menor, 7), knygos dailininkė Marie-Christine del Castillo, Valencina de la Concepción: Renacimiento, 2013, 215 p.

Lietuviai Leipcige neliko nepastebėti

Leip­ci­go kny­gų mu­gė­je na­cio­na­li­nis Lie­tu­vos sten­das su­pa­žin­di­no su lie­tu­vių li­te­ra­tū­ra, į vo­kie­čių kal­bą iš­vers­to­mis lie­tu­vių au­to­rių kny­go­mis, taip pat bu­vo pri­sta­ty­ta ir pla­ti kul­tū­ri­nė prog­ra­ma.

Gintaro Grajausko poezija skambės Vičencoje

Kovo 31 d. Italijos Veneto regiono mieste Vičencoje vykstančiame renginyje „Poetry, Now!“ poetas Gintaras Grajauskas skaitys savo poeziją. Nuo vasario 1 d. iki balandžio 3 d. vykstantis poezijos vakarų ciklas šiais metais pristato 14 Italijos ir kitų šalių poetų.

DĖMESIO: Kitą savaitę baigiasi Vertimų skatinimo konkurso paraiškų priėmimo terminas

Primename, kad Vertimų skatinimo konkurso paraiškų priėmimo terminas eina į pabaigą. Visus, ketinančius dalyvauti Vertimų skaitinimo ar Bandomųjų vertimų skatinimo konkurse, raginame pateikti paraiškas iki balandžio 2 dienos ryto (trečiadienio). Daugiau informacijos apie konkursą atskirame mūsų svetainės puslapyje

Alina Kuzborska: Priklausau lietuvių literatūros vertėjų bendrijai

Kiekvienos šalies literatūra turi teisę turėti du gyvenimus: pas save namie ir svetur – tai skamba lyg Užupio Respublikos Konstitucijos tęsinys. Gimtoji, arba nacionalinė literatūra, gyvuodama savo kultūrinėje terpėje, susiduria su savaisiais istorijos, tradicijos, religijos demonais. Tobulindama ar griaudama žodyną, ji pritampa prie skaitytojų skonio arba priešingai – su juo prasilenkia, bet randa pripažinimą šokiruodama, piktindama, keldama ginčus, o galbūt atliepia aukštesnių poreikių skaitytojo – kritiko ar literatūrologo – lūkesčius.

Vilniaus universitete bus pristatyti Kristijono Donelaičio „Metai“ ispaniškai

Balandžio 2 dieną, 17 valandą, Mažojoje Auloje, Vilniaus universiteto Centriniuose rūmuose, bus pristatytas Kristijono Donelaičio „Metų“ ispaniškasis leidimas. Vertimo darbų rūpesčiais ir linksmybėmis pasidalins poemos vertėja į ispanų kalbą dr. Carmen Caro, renginyje dalyvaus Ispnijos Karallystės ambasadorius Miguel Arias Estévez, prof. Dainora Pociūtė-Abukevičenė, Vilniaus universiteto dėstytojai dr. José Antonio Calzón, dr. Marta Plaza. Poemos ištraukas skaitys aktorė Gražina Urbonaitė.

Berlyne bus pristatyta vokiškai išleista Grigorijaus Kanovičiaus knyga „Žvakės vėjyje“

Balandžio 2-ąją Lietuvos ambasadoje Berlyne, Lietuvių literatūros salone, rengiamos Grigorijaus Kanovičiaus romanų trilogijos Žvakės vėjyje (vokiškas pavadinimas Ewiger Sabbat) sutiktuvės. Vakarą, inicijuotą Lietuvos kultūros atašė Vokietijoje Gabrielės Žaidytės, moderuos Shelly Kupfenberg, tekstus skaitys Anne Lebinsky.

Lenkijoje išleistas Herkaus Kunčiaus romanas „Lietuvis Vilniuje“

Lenkijoje ką tik pasirodė į lenkų kalbą išverstas lietuvių rašytojo, dramaturgo ir eseisto Herkaus Kunčiaus romanas „Lietuvis Vilniuje“.

Leonidas Donskis mūsų kultūros salas užsienyje laiko itin reikšmingomis

„Europa yra daugiakalbė, ji visada bus daugybės kalbų zona, tad literatūros vertimai turi būti kultūros politikos prioritetas“, – įsitikinęs profesorius Leonidas Donskis, kurio dvi į vokiečių kalbą išverstos knygos buvo pristatytos Leipcigo knygų mugėje.

Antanas A. Jonynas: Vokietijos literatūros plotmėse

Kovo 13–16 dienomis Vokietijoje, tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje lietuvių rašytojas ir vertėjas Antanas A. Jonynas kartu su latvių dramaturge Māra Zālite pristatė lietuvių ir latvių poeziją, o netrukus po to vyko dalyvauti prestižiniame poezijos renginyje Berlyne – „Literaturwerkstatt Berlin“, kur lietuvių ir latvių šiuolaikinei poezijai skirtame vakare „Am anderen Ort. Literatur aus Litauen und Lettland“ („Kitoje erdvėje. Literatūra iš Lietuvos ir Latvijos“ kartu su M. Zālite skaitė savo kūrybą. 

Bolonijoje – Lietuvos iliustracija ir gražiausios knygos vaikams

Kovo 24–27 dienomis Italijoje vyks jau 51-oji Tarptautinė Bolonijos vaikų knygų mugė, kur Tarptautinių kultūros programų centras supažindins vaikų literatūros leidybos ir su ja susijusių kūrybinių industrijų auditoriją su geriausiomis lietuvių autorių ir iliustruotojų knygomis vaikams.

Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaroma paroda, skirta Vilniaus žydų istorijai

Kovo 21–balandžio 12 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus eksponuojama Vokietijoje parengta Vilniaus žydų istorijai skirta paroda „Vokiečių rašytojų kūrinių jidiš kalba vertėjai ir leidėjai savo knygų atspindžiuose“.

Lietuvių literatūros vertėjų į anglų kalbą dėmesiui!

Ilinojaus universitetas Čikagoje ir leidykla Dalkey Archive Press kviečia dalyvauti konkurse dėl galimybės tobulinti vertimo žinias bei įgūdžius vasaros sesijoje, kuri birželio 9 – rugsėjo 5 dieną rengiama Dubline. Intensyvaus mokymo programa skiriama vertėjams,  ypač pradedantiesiems, iš įvairių kalbų verčiantiems į anglų kalbą.

Poetas Antanas A. Jonynas skaitys savo eiles vokiečių poezijos Mekoje – Literaturwerkstatt Berlin

Žinomas lietuvių poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas kovo 17 d. vokiečių poezijos Mekoje – Literaturwerkstatt Berlin – dalyvaus Lietuvos ir Latvijos šiuolaikinei poezijai skirtame skaitymų vakare „Am anderen Ort. Literatur aus Litauen und Lettland“ („Kitoje erdvėje. Literatūra iš Lietuvos ir Latvijos“).

Leipcigo knygų mugė žada atverti ir lietuviškų knygų horizontus

Kovo 13-16 dienomis Lietuvos nacionalinis knygų stendas bus pristatomas Tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje, Vokietijoje. Prasidėjo paskutinių akimirkų skaičiavimas lig netrukus prasidėsiančios Tarptautinės Leipcigo knygų mugės ir didžiausio literatūrinio Europos festivalio „Leipcigas skaito“.

„Nidos mokyklos kronikos“ pristatymas Berlyne

Kovo 10 d. Lietuvos ambasadoje Berlyne, Lietuvos–Vokietijos kultūros istorijos analų ciklo rėmuose, vyks Nidos mokyklos kronikos pristatymas, dalyvaujant dr. Christianai Schiller (Humboldtų universitetas, Berlynas), Vilijai Gerulaitienei (Lietuvos istorijos institutas). Vakarą modernuos dr. Klausas Hareris (Vokietijos kultūros forumas Rytų Europai).

Antanas Šileika: Paslėpta po akivaizdumu: „Dedalus Book of Lithuanian Literature“

Jei Alice Munro įvertinimas Nobelio premija reiškia, kad rašymas apie nedideles atkampias vietoves gali atskleisti ir visuotinį žmogaus būvį, tai panašiai galima pasakyti ir apie rašytojus, rašančius nedaug vartotojų turinčia kalba. Prie plačių anglakalbės literatūros vandenynų ar kitų populiarių kalbų jūrų pratusiems skaitytojams mažų šalių literatūros paprastai tampa retai aplankomais užutekiais. Ir jei ne tarptautinis kai kurių autorių, pavyzdžiui, Stiego Larssono ar Milano Kunderos populiarumas, ar būtų jie pastebėti savo kraštų literatūrose?

Literatūrinė popietė su Mariumi Buroku Stokholme

Kovo 1 dieną 15 val. Stokholmo restorane Home Vasastan (adresu Dalagatan g. 28) įvyks susitikimas su „Bernardinai.lt“ bendradarbiu, „Užkietėjusio skaitytojo kronikų“ autoriumi, poetu ir literatūros kritiku Mariumi Buroku. 

Lietuvių rašytojų kūrinių atgarsiai azerbaidžaniečių kalba

Daugiau nei 30 metų Lietuvoje gyvenantis azerbaidžanietis Mahiras Gamzajevas (Mahir HƏMZƏYEV) yra ne tik aktyvus visuomenės veikėjas, vadovaujantis Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijai bei Tautinių bendrijų tarybai, bet ir nenuilstantis, lietuvių literatūros vertėjas į azerbaidžaniečių kalbą. Puikiai išmokęs lietuviškai, į savo gimtąją azerų kalbą jis išvertė Vinco Krėvės, Danieliaus Mušinsko, Algirdo Pociaus kūrybos, parašė ne vieną literatūrologinį straipsnį apie lietuvių literatūrą ir lietuvių – azerbaidžaniečių literatūrinius ryšius.

Siūlomas darbas pakaitinio (-ės) Literatūros sklaidos skyriaus vadovo (-ės) pareigoms užimti

 BĮ „Tarptautinių kultūros programų centras“ siūlo darbą pakaitinio (-ės) Literatūros sklaidos skyriaus vadovo (-ės) pareigoms užimti. Darbo vieta: Biudžetinė įstaiga Tarptautinių kultūros programų centras, Vilnius Darbo pobūdis:

Stanislovo Dobrovolskio ir Juliaus Sasnausko linkėjimai Rusijos skvereliams, kaimeliams ir kremliams iš Vilniaus knygų mugės tribūnos

Vilniaus knygų mugėje – vasario 21 d. 18 val. konferencijų salėje 3.2 – bus pristatyta pernai lapkritį Sankt Peterburge išleista dviejų pranciškonų vienuolių – Stanislovo Dobrovolskio ir Juliaus Sasnausko – pamokslų knyga Из богословия сквериков и деревушек (Iš skverelių ir kaimelių teologijos), kurią sudarė ir į rusų kalbą išvertė vertėjų šeimos tradicijas tęsiantys Marija Čepaitytė ir Tomas Čepaitis.

Ingrida Korsakaitė pristato dailininkę iliustratorę Taidą Balčiūnienę ir jos parodą „Vaikystė knygose“

2014-ųjų Vilniaus knygų mugės tema – Laiko patikrintos knygos. Daug tokių knygų buvo sukurta vaikams. Ne vieną iš jų iliustravo ir dailininkė TAIDA BALČIŪNIENĖ (g. 1925). Šiemetinės Vilniaus knygų mugės Knygų šalies kūrybinėje studijoje „Tu gali sukurti knygą“ bus eksponuojama jos iliustracijų paroda „Vaikystė knygose“.

Išrinktas kūrybiškiausių knygų dvyliktukas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (LLTI) išrinktas praėjusiųjų metų kūrybiškiausių knygų dvyliktukas. Į jį pateko:

Vilniaus knygų mugėje atvers duris Knygos kino salė

Į Vilniaus knygų mugę žmonės dešimtimis tūkstančių plūsta, žinoma, ne filmų žiūrėti ir ne kiekvienas apskritai žino, kad Vilniaus knygų mugėje jau seniai veikia Knygos kino salė, kurioje per keturias dienas įvyksta kelios dešimtys kino peržiūrų.

Kipre gyvenančios lietuvių autorės performansas „Dvi tėvynės“ bus pristatytas Vilniaus knygų mugėje

Vasario 23 dieną, sekmadienį,  12 val. jubiliejinės Vilniaus knygų mugės lankytojų laukia spalvingas literatūrinis performansas „Dvi tėvynės“, rengiamas pasitinkant Dalios Staponkutės esė romaną Iš dviejų renkuosi trečią – antrąją nuo 1989-ųjų Kipre gyvenančios ir kuriančios autorės knygą.

Prašome leidyklų padovanoti leidinių Vilniaus knygų mugės metu veiksiančiai mugės BIBLIOTEKŲ ERDVEI

„Laiko patikrintos knygos“ skelbia 2014 metų Vilniaus knygų mugė. Mugės lankytojų šiais metais laukia atnaujinta, atvira ir interaktyvi BIBLIOTEKŲ ERDVĖ. Tai biblioteka be sienų, sukurta kiekvienam mugės lankytojui.

Netekome puikaus lietuvių literatūros vertėjo į latvių kalbą Talrido Rulio

Va­kar, ei­da­mas 74-uo­sius, mi­rė ilgametis lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ver­tė­jas į lat­vių kal­bą Tal­ri­das Ru­lis, pra­ne­ša Lat­vi­jos ra­šy­to­jų są­jun­ga.

Kviečiame pažiūrėti Ryčio Zemkausko „Pasivaikščiojimų“ laidą su Jaroslavu Melniku

Retuose „Pasivaikščiojimuose“ iš pokalbio temų galime pajausti laiką. Aktualijų čia nebūna, daugiau kalbama apie tai, kas rodės vertinga ir vakar, ir šiandien, kuo norima tikėti ir rytoj. O štai ši laida su Jaroslavu Melniku įsiklijavusi į labai konkretų momentą: jį žymi naujausio jo romano pasirodymas bei ukrainiečių protestai Euromaidane.

Dailininkų iliustratorių dėmesiui: Informacija apie konkursą

Iliustruotų knygų kvadrienalė "Picture Story" – tai Baltijos regiono knygų iliustruotojams skirta paroda-konkursas, rengiamas Rygoje kas ketverius metus. Konkursą organizuoja Latvijos nacionalinė biblioteka kartu su Tarptautine vaikų ir jaunimo literatūros asociacija (IBBY). Pirmoji kvadrienalė įtraukta į Rygos, 2014-ųjų  Europos kultūros sostinės, kultūrinių renginių programą.

Kvietimas leidykloms dalyvauti nacionaliniame Lietuvos stende tarptautinėje Bolonijos vaikų knygų mugėje 2014 m. kovo 24–27 d.

Šių metų kovo 24–27 d. Bolonijoje (Italija) vyks 51-oji tarptautinė vaikų knygų mugė. Tarptautinių kultūros programų centras penktą kartą organizuoja Lietuvos nacionalinį stendą mugėje ir kviečia dalyvauti lietuvių leidyklas, leidžiančias knygas vaikams. Dalyvavimo sąlygos:Leidyklos turi pateikti dalyvavimo pasiūlymą, kurį sudaro:

Kristijono Donelaičio paveldo puoselėtojai paminėjo poeto 300-ąjį jubiliejų Tolminkiemyje

Sausio 1 dieną Kristijono Donelaičio memorialiniame muziejuje Tolminkiemyje (Čistyje Prudy, Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis) iškilmingai paminėtos lietuvių grožinės literatūros pradininko, poeto, kunigo Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo metinės.

Pernai gruodį italų skaitytojams pristatytas lietuvių literatūrai ir kultūrai skirtas leidinys

Pernai gruodį Italijos Lombardijos regiono mieste Castel Goffredo italų skaitytojams buvo pristatytas lietuvių literatūrai ir kultūrai skirtas leidinys Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi. Letteratura Lituana. Leidinio sudarytojai –  Simona Cappellari, Giorgio Colombo, Pietro U. Dini bei Mindaugas Kvietkauskas. Leidinį Italijos publikai pristatė Lietuvos Respublikos kultūros atašė Italijoje Irma Šimanskytė kartu su leidinio sudarytojais Pietro U. Dini, Simona Cappellari ir Giorgio Colombo.

Dar sykį kartu pasklaidykime 2013-ųjų knygą

Prieš įžengdami į 2014-uosius, mūsų literatūros pradininko Kristijono Donelaičio metus, nutarėme pasiduoti maloniai pagundai ir prabėgančius „Lietuviškų knygų“ metus pasklaidyti kaip knygą. Kaip keturių metų laikų kalendorių, kuriame iš visų nepakartojamų 365 dienų buvo nemažai tokių, kurios mums atrodo prasmingos ir vertos prisiminti. Šios darbų knygos mes, keturios „Lietuviškų knygų“ skyriaus merginos, jokiu būdu nebūtume parašiusios be visos mūsų įstaigos – Tarptautinių kultūros programų centro – kasdienio sklandaus darbo ir nuostabiai draugiškos, veiklai įkvepiančios atmosferos.

2013 metų Vertimų skatinimo konkurso rezultatai

Kviečiame susipažinti su 2013 metų Vertimų skatinimo programos konkurso rezultatais. Konkursas, kaip įprasta, vyko dviem etapais – pavasarį ir rudenį buvo siunčiamos dvejopos – Vertimų skatinimo ir Bandomųjų vertimų skatinimo – paraiškos, kurias apsvarstė ir įvertino penkių nepriklausomų ekspertų iš įvairių mokslo ir kultūros institucijų komisija. 2014 metais nutarta skirti lėšų šių lietuvių autorių knygų vertimams:

Lietuvių literatūros vertėjų seminaro Druskininkuose akimirkos Ryčio Zemkausko TV laidoje „Alchemija“

Mūsų „sunkiosios“ lietuvių kalbos mokosi ne tik lingvistikos ekspertai. Bet atrodo, kad tie, kurie išmoksta, vėliau tampa... vertėjais – kalbos ir kultūros ekspertais, taigi, tuo pačiu ir lingvistais. Ryčio Zemkausko laida Labai ypatingi žmonės pristato užsieniečius, kurie ne tik mėgsta lietuvių literatūrą ir kultūrą, bet ir skleidžia ją savo šalyse. Taip, šikart laidos pusvalandyje – vertėjai iš lietuvių į kitas kalbas.

Jaroslavo Melniko romanas „Tolima erdvė“ pripažintas geriausia 2013 metų knyga Ukrainoje

Lietuvoje gyvenančio ir keliomis kalbomis rašančio populiarių knygų autoriaus Jaroslavo Melniko romaną Далекий простiр (Tolima erdvė) lydėjo sėkmė ir gimtojoje autoriaus šalyje. BBC Ukraine paskelbė šį kūrinį geriausia 2013 metų ukrainiečių kalba parašyta knyga suaugusiems. Geriausios metų knygos vaikams titulą pelnė Marianos ir Taraso Prokhasko knyga Хто зробить сніг (Kas pagamins sniegą).

Lietuvių autorių knygos bus pristatytos Maskvoje

Maskvoje, Centriniuose dailininkų namuose, lapkričio 27 – gruodžio 1 dienomis jau 15 kartą vyks tarptautinė intelektualios literatūros mugė „Non/fiction“. Šiemet Garbės viešnios teisėmis joje dalyvaus Šveicarija, ypatingąja viešnia pakviesti Nyderlandai.

Anglakalbių pasaulyje lietuvių literatūrai tenka skintis kelią tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitoms nedidelėms šalims

 2013-ųjų lapkričio 18 dieną 18.45–21.00 valandą  Europos namuose, Londone (32 Smith Square, London SW1P 3EU) bus iškilmingai pristatyta anglakalbė lietuvių prozos antologija The Dedalus Book of Lithuanian Literature, kurią spalio pabaigoje išleido Didžiosios Britanijos leidykla „Dedalus Limited“. 

Dar vienas žingsnis Vakarų skaitytojo link: Didžiojoje Britanijoje pirmąkart išleista išsami lietuvių literatūros antologija

2013-ųjų spalio pabaigoje Didžiosios Britanijos leidykla „Dedalus Limited“ išleido kelerius metus kruopščiai rengtą lietuvių prozos antologiją The Dedalus Book of Lithuanian Literature, kurioje pateikiama 19-os rašytojų kūryba: nuo klasikų Jono Biliūno, Vinco Krėvės, Jurgio Savickio iki  dabartinių autorių.

Šeštadieninės Berlyno lietuvių mokyklėlės vaikai susitiks su vaikų rašytoja ir iliustratore Ula Šimulynaite

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje ir Šeštadieninė Berlyno lietuvių mokyklėlė lapkričio 15 d. vėl kviečia vaikus ir visus, kurie bent kartais jais pasijaučia, į Lietuvių literatūros saloną LR ambasadoje (adresu Charitéstr. 9, Berlynas), kur vyks susitikimas su jaunąja lietuvių vaikų rašytoja ir iliustratore Ula Šimulynaite.

Lietuvių literatūros dienos Austrijoje

Šių metų lapkričio 12 dieną, antradienį, 19 val. kviečiame į pagrindinę Vienos biblioteką (Hauptbücherei am Gürtel, 1070 Urban-Loritz-Platz 2ª), kur vyks susitikimas su dviem ypatingais svečiais: Nacionalinės premijos laureatu, poetu, prozininku, dramaturgu Sigitu Parulskiu ir Europos Sąjungos literatūros premija apdovanota prozininke, eseiste Giedra Radvilavičiūte.

Anglakalbių akademinių knygų lentyną papildė straipsnių rinkinys apie satyrą ir groteską Rytų ir Vidurio Europos literatūrose

Neseniai mus pasiekė džiugi naujiena, kad solidi Didžiosios Britanijos leidykla „Cambridge Scholars Publishing“ išleido Lauryno Katkaus sudarytą ir parengtą mokslinių straipsnių rinkinį Grotesque Revisited: Grotesque and Satire in the Post/Modern Literature of Central and Eastern Europe.

Susitikimai su lietuvių autoriumi Mariumi Ivaškevičiumi Šveicarijoje

Lapkričio 12–16 d. trijuose Šveicarijos miestuose – Berne, Reinfeldene ir Bazelyje – vyks literatūrinių skaitymų vakarai, kuriuose dalyvaus lietuvių rašytojas Marius Ivaškevičius. Šveicarų skaitytojams autorius pristatys 2012 metais vokiečių leidyklos „Athena Verlag“ išleistą savo romaną Žali. Autoriui talkins ir romano ištraukas vokiečių kalba publikai perskaitys romano vertėjas Markus Roduneris.

Apie literatūrų lyginimą ir gyvybingąją žuvelę

Endre Bojtáras (g. 1940 m.) – vengrų filologas, literatūros istorikas, lietuvių literatūros vertėjas, parašęs keliolika lingvistinių, literatūrologinių, politologinių monografijų, paskelbęs šimtus įvairiabriaunių straipsnių. Nusipelnė ir lingvistinei, ir literatūrinei baltistikai: išleido pirmąjį lietuvių kalbos vadovėlį (1985), parengė studiją apie Baltijos valstybių aneksiją „Europos apiplėšimas“ (1989), sudarė lietuvių–vengrų kalbų žodyną (2007), vertė ir populiarino lietuvių autorius (Kristijoną Donelaitį, Saulių Tomą Kondrotą, Kazį Sają ir kt.).

Frankfurto knygų mugėje – naujos leidybinės iniciatyvos

„Jeigu tavęs nėra Frankfurte, tavęs nėra niekur“, – mėgsta juokauti knygų leidėjai, kasmet susirenkantys į vieną didžiausių pasaulyje – Frankfurto knygų mugę. Spalio 13 d. pasibaigusi mugė šiemet kvietė diskutuoti apie savilaidą, elektronines knygas bei sudarė sąlygas knygų leidėjams įvairių diskusijų, susitikimų metu dalintis patirtimi ir išgirsti žymiausių leidėjų įžvalgas.

Atgarsiai iš Druskininkų vertėjų seminaro: Lietuvių literatūrą pasauliui formuoja vertėjai

Spalio 1–3 d. beveik trys dešimtys lietuvių literatūros vertėjų iš įvairių šalių atvyko į tradicinį literatūros seminarą Druskininkuose. Vertėjai domėjosi lietuvių literatūros naujienomis, susitiko ir lietuviškai bendravo su savo kolegomis, rašytojais, lietuvių literatūros specialistais, dalinosi ateities planais ir sumanymais į savas kalbas išversti įdomiausias lietuvių autorių knygas.

Garbingiausias kultūros ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ – rašytojui Icchokui Merui

Izraelyje gyvenančiam rašytojui Icchokui Merui spalio 8 dieną, antradienį, Tel Avive bus įteiktas Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Garbingą apdovanojimą ir kultūros ministro Šarūno Biručio sveikinimą 79-ojo gimtadienio proga rašytojui įteiks Izraelyje viešintis kultūros viceministras Darius Mažintas.

Lietuvių literatūros salone – Laurynas Katkus - „Siuntinys į Bln“

Lietuvos ambasadoje Berlyne spalio 8 d. rengiamame Lietuvių literatūros salone vyks pokalbiai ir skaitymai su poetu, romanistu, eseistu, vertėju ir literatūrologu Laurynu Katkumi.Vakaro pretekstu tapo du naujausi rašytojo kūriniai – esė rinkinys Sklepas ir kitos esė (2012) bei romanas Judantys šešėliai (2013).

Vertėjas Laimantas Jonušys: mažesnių šalių literatūros matomumas šiandieniniame pasaulyje yra svarbi problema

Rugsėjo 29 dieną duris užvėrusi viena svarbiausių Skandinavijos knygų mugių Geteborge šiais metais lankytojams pristatė specialią erdvę, skirtą bibliotekoms, atkreipė dėmesį į vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimą, suteikė galimybę mugės svečiams pasimatyti su pasaulyje žinomais rašytojais bei diskutavo apie mažųjų šalių literatūros vertimų problematiką.

Tarptautinę vertėjų dieną Šv. Jeronimo premijos bus įteiktos vertėjams Povilui Gasiuliui ir Mihkeliui Loodusui

Rugsėjo 30 d., pirmadienį, 18 val. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3) rengia Šv. Jeronimo – Tarptautinės vertėjų dienos šventę. 2013-ųjų Šv. Jeronimo premijų laureatai – vertėjas iš anglų kalbos Povilas Gasiulis ir lietuvių literatūros vertėjas į estų kalbą Mihkelis Loodusas.

Vilniuje viešinti vertėja iš Suomijos Reeta Tuoresmäki norėtų plačiau atverti vartus lietuvių literatūrai Suomijoje

Šį rudenį mėnesio stažuotei į Vilnių atvyko jauna vertėja iš Suomijos Reeta Tuoresmäki. Jos rengiamą Eugenijaus Ališankos poezijos rinktinę, sudarytą iš trijų poeto knygų – Iš neparašytų istorijų (2002), Exemplum, (2006) ir Jeigu (2011), – kitais metais ketina išleisti suomių leidykla „Savukeidas“. Vertėja užsuko į Tarptautinių kultūros programų centro būstinę su vienerių metų dukrele ir prie abatos puodelio atsakė į keletą klausimų.

Atvykimas į Lietuvą padėjo išsipildyti kroatės Mirjanos Bračko svajonei tapti vertėja

Mirjana Bračko yra viena aktyviausių lietuvių literatūros vertėjų į kroatų kalbą. Ketverius metus ji gyveno Lietuvoje, Vilniaus universitete dėstė kroatų kalbą ir kartu puikiai išmoko lietuviškai. Nuo to laiko jos ryšiai su Lietuva ir lietuvių kultūra tik stiprėja.

Spalio pradžioje į Druskininkus suvažiuos lietuvių literatūros vertėjai iš 15 šalių

Spalio 1–3 d. Druskininkuose vyks tradicinis lietuvių literatūros vertėjų seminaras, į kurį kas dvejus metus suvažiuoja vertėjai, savo profesinę veiklą susieję su lietuvių literatūra ir jos sklaida savose šalyse.

Geteborgo knygų mugėje Lietuvos iniciatyva diskutuos žymūs Europos vertėjai ir rašytojai

Rugsėjo 26–29 d.  Europos šalių leidėjus, literatūros ir leidybos specialistus sukvies Geteborgo knygų mugė (Švedija). Vienoje didžiausių Skandinavijos knygų mugių dalyvaus ir Lietuvos atstovai.

JAV literatūros kritikas ir rašytojas Danielis Greenas jau perskaitė į anglų kalbą išverstą Giedros Radvilavičiūtės knygą

Amerikoje pasirodančias lietuvių autorių knygas galima suskaičiuoti ant pirštų. Gerai žinoma, kad amerikiečiai nėra pratę skaityti verstinės literatūros ir kad JAV knygų rinkoje yra tik 3 procentai knygų, išverstų į anglų kalbą iš įvairių kitų pasaulio kalbų. Lyg lašas jūroje paskęstančią 3 procentų dalį papildo ir keletas lietuvių autorių knygų.

Europos literatūros naktų PROGRAMA

Rugsėjo 12 d. pirmą kartą Lietuvoje į skirtingas Vilniaus miesto kultūrines erdves sukvies „Europos literatūros naktis“, kurios metu įvairių šalių literatūros kūrinius skaitys žinomi Lietuvos kultūros atstovai. Kino režisierius Gytis LUKŠAS skaito Jenso Christiano Grøndahlio „Spalio tylėjimą“ / Galerija „Meno niša“ (J. Basanavičiaus g. 1 / 13 )

Vilniaus knygų festivalis prasideda jau šį penktadienį

Jaukus, kamerinis ir intelektualus – toks šiemet bus Vilniaus knygų festivalis. Nors praėjusiais metais pirmą kartą vykęs renginys sulaukė pripažinimo ir daugybės lankytojų, festivalio erdvė ir formatas nesikeičia – programoje dalyvaus leidyklos, pristatančios rimtą, intelektualią, masių dažniausiai ignoruojamą literatūrą. Festivalis vyks rugsėjo 13–15 dienomis Vilniaus dailės akademijos dizaino inovacijų centre „Titanikas“ (Maironio g. 3).

Europos Parlamento bibliotekoje Leonidas Donskis ir Kristina Sabaliauskaitė kalbėsis apie Lietuvos istoriją ir literatūrą

Rugsėjo 24 d. 18:30 val., pažymint Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai pusmetį, Europos Parlamento bibliotekoje, Briuselyje, bus surengtas Europos parlamento nario, filosofo ir rašytojo Leonido Donskio pašnekesys apie Lietuvos istoriją ir literatūrą, kuriame taip pat dalyvaus rašytoja, menotyrininkė Kristina Sabaliauskaitė. Pašnekesys vyks anglų kalba. Dėl įėjimo į Europos Parlamento biblioteką registruotis elektroniniu paštu:

Rugpjūtį Lietuvoje viešėjo jauna vokiečių rašytoja Nina Bußmann

Lietuvos ir Vokietijos rašytojų mainų programa, kurią bendradarbiaudamos vykdo Vokietijos Heseno žemių literatūros taryba ir Tarptautinių kultūros programų centro literatūros sklaidos skyrius „Lietuviškos knygos“, jau tapo gražia tradicija.

„Europos literatūros nakties“ renginių programa

Rugsėjo 12 dieną nuo 18.30 iki 21 valandos aštuoniose skirtingose Vilniaus senamiesčio vietose tuo pačiu metu vyks „Europos literatūros nakties“ skaitymai. Žinomų kūrinių ištraukos bus skaitomos po penkiolika minučių kas pusvalandį.

Jaroslavo Melniko romano „Tolima erdvė“ sutiktuvės Lvove

Rugsėjo 14 d. 16 val. Lvovo koncertų salėje, esančioje centrinėje miesto aikštėje (пл. Ринок 10), vyks Lietuvoje gyvenančio rašytojo Jaroslavo Melniko romano Tolima erdvė (Далекий простiр) ukrainietiško leidimo sutiktuvės.

Lietuvių literatūros salone Berlyne – Rūtos Šepetys knygos „Tarp pilkų debesų“ pristatymas

Rugsėjo 3 d. 19 val. LR ambasadoje Berlyne vėl kviečiame į Lietuvių literatūros saloną, kuriame šį kartą svečiuojasi žinoma lietuvių kilmės amerikiečių rašytoja Rūta Šepetys. Vakarą moderuos Berlyne gyvenanti britų žurnalistė Eve Lucas.

Kęstutis Nastopka apie literatūros naktį: „Tai, ką randi skaitydamas tylomis, kodėl gi nepasidalyti su kitais“

Ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose pasaulio šalyse dažnai vykstantys literatūriniai skaitymai jau tapo įprastu kultūros reiškiniu, tačiau rugsėjo 12 d. Vilniuje vyksianti pirmoji „Europos literatūros naktis“ išsiskirs unikaliu formatu. Skaitymai netradicinėse erdvėse vyks vienu metu – prasidės 18.30 val. ir baigsis 21 val. Lankytojams bus pateikiamas žemėlapis, padėsiantis aplankyti juos labiausiai dominančias skaitymo erdves ir išgirsti Lietuvos kultūros autoritetų lūpomis skambančius žymių Europos autorių kūrinius.

„Europos literatūros naktis“ – jau ir Lietuvoje

Rugsėjo 12 d.  pirmą kartą Lietuvoje į skirtingas Vilniaus miesto kultūrines erdves sukvies „Europos literatūros naktis“, kurios metu įvairių šalių literatūros kūrinius skaitys žinomi Lietuvos kultūros atstovai.

Geroms idėjoms reikia gerų scenarijų!

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į unikalias Europoje, intensyvias trumpo metro filmų scenarijų vystymo dirbtuves „Too short to die“, organizuojamas VšĮ „IN_Script“ kartu su partneriais: Lietuvos kino centru, Britų Taryba Lietuvoje ir MEDIA Desk Lietuva.

Liepos 15 d. Vilniuje prasideda „Vasaros literatūros seminarų“ renginiai

Lietuvoje ketvirtą kartą rengiama dvidešimt pirmoji vienos didžiausių pasaulyje nepriklausomų tarptautinių kūrybinio rašymo programų sesija „Vasaros literatūros seminarai“ (Summer Literary Seminars International), vyksianti liepos 14–27 dienomis. Ši kultūrinė programa įkurta 1998 metais ir veikia trijuose žemynuose: Europoje (Rusijoje ir Lietuvoje), Šiaurės Amerikoje (Kanadoje) ir Afrikoje (Kenijoje).

Icchokui Merui ir Leonidui Donskiui buvo skirtos Lombardijos regiono „Giuseppe Acerbi“ premijos

Liepos 6 d. Italijos Lombardijos regiono mieste Castel Goffredo iškilmingai buvo paskelbti Lombardijos regiono literatūros premijos „Giuseppe Acerbi“ laureatai.

Italų diplomato ir keliautojo Giuseppes Acerbi gimtajame mieste bus apdovanoti rašytojai iš Lietuvos

Liepos 6 d. Castel Goffredo (Lombardijos regionas, Italija) miesto rotušėje dviems rašytojams iš Lietuvos bus įteikta literatūrai neabejingo italų diplomato, gamtininko ir keliautojo Giuseppes Acerbi vardo premija, kuri kasmet skiriama rašytojams ne italams. Šiais metais bus pagerbti Lietuvos autoriai.

Lietuvos ir Amerikos kūrėjai statys filmą pagal Holivudą sudominusią Rūtos Šepetys knygą „Tarp pilkų debesų“

Amerikos ir Lietuvos kūrėjai suvienijo jėgas pirmajam bendram filmui anglų kalba. Naujoji juosta bus sukurta pagal didžiulio populiarumo visame pasaulyje sulaukusią lietuvių kilmės JAV rašytojos Rūtos Šepetys knygą „Tarp pilkų debesų“ (angl. „Between Shades of Gray“). Būtent šio kūrinio ekranizacijai bendra lietuvių ir amerikiečių komanda įsigijo išskirtines teises vos prieš keletą dienų.

Nauja lietuvių literatūros tekstų anglų kalba antologija skirta socialinių pokyčių temai

Birželio pradžioje dienos šviesą išvydo trečioji Tarptautinių kultūros programų centro Literatūros skyriaus „Lietuviškos knygos“ parengta šiuolaikinės lietuvių literatūros tekstų anglų kalba antologija, pavadinta Social Change (Socialinis kismas), šį kartą subūrusi socialinio kismo tema rašančius lietuvių prozininkus, eseistus ir dramaturgus.

Puslapiai