Bibliotekos

LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įkurta 1919 m. Tai pagrindinė šalies viešo naudojimo mokslinė biblioteka, atliekanti taip pat ir parlamentinės bibliotekos funkcijas. Nacionalinė biblioteka atvira visiems Lietuvos ir užsienio piliečiams be jokių apribojimų. Pirmenybė teikiama mokslo, studijų, informacijos, kultūros ir pažintinių poreikių tenkinimui. Nacionalinė biblioteka suteikia galimybę naudotis knygų, periodinių, serialinių ir informacinių leidinių, rankraščių, mikroformų, vaizdo ir garso dokumentų, senų ir retų spaudinių, kompaktinių diskų, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bei tarptautinių organizacijų dokumentų fondais, lokaliomis ir nutolusiomis duomenų bazėmis, tradiciniais ir kompiuteriniais katalogais, internetu. Lankytojų dėmesiui nuolat atnaujinamos parodos, rengiami susitikimai, organizuojamos konferencijos, kiti renginiai. Nauji skaitytojai apmokomi naudotis biblioteka. Kvalifikuotą informaciją ir konsultacijas teikia bibliotekos specialistai. Informacija teikiama žodžiu, raštu, telefonu, faksu, elektroniniu paštu.

Adresas:
Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius
Telefonas (8 5) 249 7023, faksas (8 5) 249 6129, el. paštas biblio@lnb.lt
Interneto svetainė
Darbo laikas

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA

Biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo, kultūros ir edukacijos institucija. Jos raidoje galima išskirti keletą laikotarpių: 1912–1931 metai laikytini Bibliotekos kūrimo, 1931–1940 – Valstybinės Vrublevskių bibliotekos, o 1941–2009 – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos laikotarpiu. 2009 m. bibliotekai sugrąžintas Vrublevskių vardas .Biblioteką 1912 m. įkūrė žymus Vilniaus advokatas, visuomenininkas, bibliofilas Tadas Stanislovas Vrublevskis, jos steigėjo funkcijas dabar vykdo Lietuvos mokslų akademija. Teisę naudotis biblioteka turi visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai.

Adresas
Žygimantų 1/8 LT-01102, Vilnius
Telefonas / faksas +370 5 262 95 37, el. paštas biblioteka@mab.lt
Interneto svetainė
Darbo laikas

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka įkurta 1950 m. 1955 m. jai suteiktas romantizmo epochos poeto Adomo Mickevičiaus vardas, paskatinęs bibliotekoje kaupti Mickevičianą – dokumentų, susijusių su iškilia literatūros figūra, fondą. Nuo 2010 m. liepos 1 d. bibliotekos savininkas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Bibliotekoje yra 4 struktūriniai padaliniai: Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centras, Informacinių išteklių centras, Skaitytojų aptarnavimo centras, Materialinių išteklių centras. Biblioteka yra 5-ių Alytaus apskrities ir 8-ių Vilniaus apskrities savivaldybių viešųjų bibliotekų metodikos centras. Biblioteka teikia informacijos ir kultūros paslaugas Vilniaus miesto ir Vilniaus regiono (Alytaus ir Vilniaus apskričių) gyventojams. Jos paslaugomis kasmet naudojasi apie 22–23 tūkst. registruotų vartotojų ir apie 180 tūkst. lankytojų.

Adresas
Trakų g. 10, 01132 Vilnius
Telefonas/faksas +370 5 262 55 70, el. paštas info@amb.lt
Interneto svetainė
Darbo laikas

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA

Adresas
Universiteto 3, LT-01122, Vilnius
Telefonas +370 5 268 7100, faksas +370 5 268 7104, el. paštas mb@mb.vu.lt
Interneto svetainė
Darbo laikas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖ BIBLIOTEKA

Administracija
Bibliotekos skyriai

Interneto svetainė