LR Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti paraiškas meno ir kultūros projektams 2013 metams

Pirmininkaudama Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. antrąjį pusmetį Lietuva turi puikią progą prisistatyti pasauliui ne tik kaip patikima partnerė, gebanti valdyti sudėtingus ES sprendimų priėmimo procesus, bet ir kaip moderni, kurianti, jauki šalis. Būtent tokią Lietuvą – modernią, kuriančią, jaukią – Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje 2013 m. sieks pristatyti pasauliui. Diplomatinės atstovybės į organizuojamus pristatymo renginius norėtų įtraukti ir įvairių sričių Lietuvos kultūros projektus – vizualiųjų ir scenos menų, kino, paveldo, literatūros, įvairias tarpsritines kultūros ir profesionalaus meno iniciatyvas. Siekdami kūrybingo ir šiuolaikiško Lietuvos pristatymo diplomatinėse atstovybėse, kviečiame meno kolektyvus ir kultūros įstaigas teikti pasiūlymus renginiams ir projektams, skirtiems pristatymo programai Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir atitinkantiems šiuos bendruosius reikalavimus:

  • Projektai turi būti konceptualūs (turėti aiškią idėją, žinią), aukšto meninio lygio, reprezentuoti Lietuvą, jos kultūrą, meną, taip pat atitikti etikos ir protokolo normas.
  • Projektai turi atitikti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. Komunikacijos pagrindus, kuriuose numatyta įtvirtinti  Lietuvos kaip patikimos partnerės ir modernios, kuriančios, jaukios šalies įvaizdį Europos Sąjungoje.
  • Pasiūlytus projektus turi būti galima įgyvendinti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu,  2013 m. liepos 1 d. - gruodžio 31 d.

Projektai gali būti skirti pirmininkavimo atidarymo, uždarymo ar atskiram reprezentaciniam  renginiui.
Nustatytos formos paraiškos, užpildytos kompiuteriu, priimamos elektroniniu paštu marija.dautartaite@urm.lt nuo 2012 m. kovo 21 d. iki 2012 m. balandžio 16 d.

Atkreipiame dėmesį, kad išvardytus bendruosius reikalavimus atitinkančių projektų sąrašas bus patvirtintas tarpinstitucinės darbo grupės Lietuvos pristatymo per pirmininkavimą ES Tarybai 2013 m. klausimams spręsti (toliau – Tarpinstitucinės darbo grupės) posėdyje. Visi projektai, patvirtinti Tarpinstitucinės darbo grupės, bus įtraukti į bendrą rekomenduojamų projektų sąrašą, kuriuo galės naudotis Lietuvos diplomatinės atstovybės, formuodamos Lietuvos pristatymo programą jų rezidavimo šalyse 2013 m. antrąjį pusmetį. Visi projektų teikėjai bus informuoti apie jų projektų  įtraukimą/neįtraukimą į rekomenduojamų projektų sąrašą.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija informuoja, kad negali garantuoti, jog visi projektai, patekę į atstovybėms rekomenduojamų projektų sąrašą, bus pasirinkti ir įgyvendinti. Galutinį sprendimą dėl projektų įgyvendinimo priims Lietuvos diplomatinės atstovybės pagal savo poreikius, atsižvelgdamos į jų rezidavimo šalies specifiką.

Paraiškos nebus svarstomos, jeigu bus pateiktos po nustatyto paraiškų priėmimo termino arba nebus nurodyta prašoma informacija.

Paraiškos forma