Pietro U. Dini

Nuotraukos autorius: 
Vladas Braziūnas

Pietro U. Dini – italų kalbininkas, baltistas, vertėjas. Gimė 1960 m. Pietrasantoje. 1980–84 m. studijavo Pizos, 1983–84 m. Vilniaus, 1987 m. Krokuvos Jogailaičių universitetuose. 1996–97 m. praleido Getingene su Alexanderio von Humboldt-Stiftungo stipendija, o 2003 m. buvo apdovanotas W.F. Besselio premija (Wilhelm Friedrich Bessel Forschungspreis), skirta moksliniams tyrimams. 1989 m. laimėjo vietą Basilikatos universitete Potenzoje, nuo 1997 m. profesoriavo Oslo universitete. Nuo 1998 m. Pizos universiteto profesorius, Baltų filologijos katedros prie Kalbotyros departamento vedėjas. Išrinktas Latvijos (2003), Lietuvos (2007) ir Göttingeno (2010) mokslų akademijų užsienio nariu, Vilniaus universiteto garbės daktaru (2005).

Kelių mokslo ir kultūros žurnalu redakcijos kolegijos narys: Metai (nuo 1989), Ricerche Slavistiche (Roma, 1993–2004), Studia Slavica Mythologica (Ljubljana, nuo 1995), Archivum Lithuanicum (nuo 1999), Senoji Lietuvos literatūra (nuo 2000), Baltų filoloģija (Ryga, nuo 2001), Baltistica (nuo 2006), Kultūros barai (nuo 2006), Liburna (Valencia, nuo 2008).

Leidžia plataus profilio baltistinį žurnalą Res Balticae (1995 m. įkūrė drauge su Udines universiteto profesoriumi Nikolajumi Mikhailovu, iki 2008 m. išspausdinta 11 tomų; paskutinis su rodyklėmis). Už nuopelnus lituanistikai jam pareikšta Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėka, o Prezidentas įteikė Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordiną (2002). Už knygą Le lingue baltiche (išversta į keturias kalbas) 1997 m. Italijoje įteikta 37-oji Iglesijos (Cagliari) premija. Domisi lyginamąja istorine kalbotyra, baltų kalbų (ypač rašomųjų) istorija, baltų kalbotyros istoriografija.

Iš lietuvių į italų kalbą išvertė ir išleido keliolika lietuvių literatūros vertimų knygų, skyrium minėtinos – Justino Marcinkevičiaus Mažvydas, žemininkų Vytauto Mačernio, Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio, Kazio Bradūno, Juozo Kėkšto poezijos rinktinė La nostalgia dei terrestri, Tomo Venclovos, Kornelijaus Platelio, Sigito Gedos poezijos rinktinės, dviejų tomų šiuolaikinės lietuvių poezijos antologija Mappa della poesia lituana del secondo Novecento. Le Generazioni di mezzo (Onė Baliukonė, Vladas Braziūnas, Gražina Cieškaitė, Romas Daugirdas, Sigitas Geda, Almis Grybauskas, Stasys Jonauskas, Antanas A. Jonynas, Donaldas Kajokas, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Algimantas Mikuta, Nijolė Miliauskaitė, Gintaras Patackas, Kornelijus Platelis, Markas Zingeris, Vytautas Bložė, Vitalija Bogutaitė, Jonas Juškaitis, Robertas Keturakis, Algimantas Mackus, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis, Jonas Strielkūnas, Judita Vaičiūnaitė, Tomas Venclova), šiuolaikinių lietuvių rašytojų apsakymų rinktinė Altre voci. Nove narratori lituani del secondo Novecento (Juozas Aputis, Birutė Baltrušaitytė, Marius Ivaškevičius, Saulius Tomas Kondrotas, Jurgis Kunčinas, Danielius Mušinskas, Giedra Radvilavičiūtė, Bronius Radzevičius, Renata Šerelytė). Daug poezijos ir smulkiosios prozos vertimų pasirodė Italijos kultūrinėje spaudoje.

Daug prisidėjo pristatant Lietuvos literatūrą Turino knygų mugėje 2007 m., kuriai išvertė ir Neringos Abrutytės, Daivos Čepauskaitės, Gintaro Grajausko, Jono Meko, Agnės Žagrakalytės tekstų. Be grožinės literatūros, verčia ir publicistiką, mokslo populiarinamuosius veikalus, pvz., yra išvertęs Juozo Urbšio prisiminimų knygą La terra strappata. Lituania 1939-40, gli anni fatali (1990) ir Algirdo Sabaliausko Mes baltai. Verčia taip pat iš latvių ir iš katalonų kalbų.

Už lietuvių poezijos vertimus 2007 m. ir 2010 m. jam skirtas festivalio „Poezijos pavasaris“ prizas ir Lietuvių literatūros vertėjų sąjunga jį nominavo Šv. Jeronimo premija (2007 m. rugsėjo 28 d.).

Elektroninis paštas
Pietro U. Dini svetainė

Pietro Dini parengtas prezentacija  DONELAITIKA ITALIJOJE, pristatyta Lietuvių literatūros vertėjų seminare, Druskininkuose, 2013 m. spalio 2 d. 

BIBLIOGRAFIJA: 

Grožinė literatūra:
La nostalgia dei terrestri. Cinque poeti lituani, M. Baroni editore, Viareggio-LU, 1989, pp. 256.
Erotika. Lirica d'amore lettone, M. Baroni editore, Viareggio-LU, 1992, pp. 110.
Racconti lituani, in Racconti dal Mondo, Millelire, 1993, Viterbo, pp. 16.
Sul Mažvydas di Justinas Marcinkevičius. Invito alla lettura, in Annali Fac. Lett. Univ. Basilicata, 7, 1992-1993, 1995, pp. 151-218.
T. Venclova, Cinquantuno poesie e una lettera, In forma di parole, Bologna, 23-1, 2003, p. 272.
Mappa dela poesia lituana del secondo Novecento. Le Generazioni di mezzo, In forma di parole, Bologna, 2006, 2 voll.
Altre voci. Nove narratori lituani del secondo Novecento, Livorno, B&C, 2006, p. 174.
Sigitas Geda. Parole che non potrei proferire, In forma di parole, Bologna, 2007, p. 150.
Kornelijus Platelis. Invito a posporre il viaggio, Salerno, Heimat, 2007, p. 130.
Speciale Lituania, in La Porta d’Oriente, 2, 2007, pp. 114-173.
Leonidas Donskis, Piccola mappa esperienziale. Aforismi, intuizioni, piccole storie. Novi Ligure: Edizione Joker, 2012.
Vladas Braziūnas, E ramosa ci accechierà la sera, Novi Ligure: Edizioni Joker, 2013.
Jurga Ivanauskaitė. La strega e la pioggia. Novi Ligure: Edizioni Joker, 2013.

Istorija:
J. Urbšys, La terra strappata. Lituania 1939-40, gli anni fatali. Italian Ed. by P.U.D., Baroni Editore, Viareggio-LU, 1990, p. 176.
Gli Stati Baltici nel contesto della nuova Europa, Note e Ricerche, 5/1990,Roma, CeSPI, p. 40.
Baltici. Unità. Storia dell'Oggi, 5, May 1991.
Repubbliche baltiche, Milano, CLUPGuide, 1994, p. 272.

Monografijos:
L'Anello Baltico. Profilo delle nazioni baltiche di Lituania, Lettonia, Estonia, Genova, Marietti, 1991, pp. 196.
H.J. Lysius. Mažasis Katekizmas, Vilnius, Mokslo ir Enciklopedijos Leidykla, Istituto di Lingua Lituana, 1993, pp. 284 (Electronic edition, TITUS: http://titus.uni-frankfurt.de)
Le lingue baltiche fra il II e il III millennio d.C., in E. Banfi, La formazione dell'Europa linguistica, Firenze, La Nuova Italia, 1993, pp. 197-254.
L'Inno di S. Ambrogio di Martynas Mažvydas. Studio filologico-linguistico del testo antico lituano (1549) e delle sue fonti latine e polacche, Roma, La Fenice, 1994, pp. 110.
(with N. Mikhailov) Mitologia Baltica. Antologia di studi sulla mitologia dei popoli baltici, Studi Slavi, 3, Pisa, ECIG, 1995, pp. 190.
Der Paläokomparativismus und das Baltische. Bericht über die Erforschung der früheren baltischen Linguistik, in Florilegium Linguisticum. Festschrift für Wolfgang P. Schmid zum 70. Geburtstag, Frankfurt/M., ecc., P. Lang, 1999, pp. 63-86.
Itāliešu-Latviešu-Itāliešu kabatas vārdnīca. Vocabolario tascabile italiano-lettone-italiano, Sastādējis P.U. Dini, Rīga, Avots, 2004, 632 p.
Le lingue baltiche, Firenze, La Nuova Italia, 1997, pp. 532.
Baltų Kalbos. Lyginamoji istorija, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 2000, p. 540.
Baltu valodas, Riga, Jānis Roze, 2000, p. 574.
Baltijskie jazyki, Moskva, Ogi, 2001, p. 544.
L’anello lituano. La Lituania vista dall’Italia: viaggi, studi, parole, Vilnius-Livorno, LKI-B&C, 2007, p. 280.

Redaktorius/sudarytojas:
Italy and Europe in Renaissance Linguistics. Comparisons and relations, Modena, Panini, 2 voll., 1996.
Studies in Baltic and Indo-European Linguistics. In Honor of William R. Schmalstieg, Ed. Philip Baldi & Pietro U. Dini, Current Issues in Linguistic Theory, 254, Amsterdam/Philadelphia, Benjamins, 2004, 302 p.
Džiakomas Devotas. Baltistiniai raštai. Giacomo Devoto. Scritti baltistici, Ed. P.U.D. & Bonifacas Stundžia, Vilnius, Tyto Alba, p. 263.
Algirdas Sabaliauskas. Noi Balti. Italian Ed. by P.U.D., Vilnius-Livorno, LKI-B&C, 2007, p. 250.

Žurnalas:
Res Balticae. Miscellanea italiana di studi baltistici, Pisa, 1/1995 -  10/2004.

Translates into: