Kviečiame susipažinti su Knygų vertimų konkurso I-ojo etapo rezultatais

2012 metų Vertimų skatinimo programos Knygų vertimų konkursui buvo pateiktos 9 užsienio ir Lietuvos leidėjų paraiškos, kuriose prašoma paremti lietuvių autorių kūrinių vertimą. Atsižvelgdami į įvairius kriterijus (knygos aktualumas ir meninė vertė, vertėjo profesionalumas, kalba ir t.t.), lietuvių literatūros ekspertai atrinko septynias versti ir išleisti ketinamas lietuvių autorių knygas: 

1. Giedros Radvilavičiūtės esė rinktinę Suplanuotos akimirkos (Vilnius: Baltos lankos, 2004), kurią į anglų kalbą verčia šiemet Šv. Jeronimo premija apdovanota vertėja Elizabeth Novickas ir 2013 m. išleisti ketina JAV leidykla „Dalkey Archive Press“;

2. Jono Meko eilėraščius iš rinktinių Semeniškių idilės: [reminiscencijos] (Kassel: Žvilgsniai, 1948) ir Reminiscencijos į vokiečių kalbą vers dr. Claudia Sinnig, o artėjant autoriaus 90 metų jubiliejui dar šiemet planuoja išleisti leidykla „Matto Verlag“;

3. Tomo Venclovos knygą Vilniaus vardai (Vilnius: R. Paknio leidykla, 2006), kurią į lenkų kalbą verčia Beata Piasecka, šiemet Lenkijoje išleisti planuoja leidykla „Państwowy Instytut Wydawnyczy“;

4. Vlado Braziūno poezijos antologiją, kurią į italų kalbą verčia Pietro Umberto Dini šių metų pabaigoje turėtų išleisti leidykla „Edizioni Joker“;

5. Dianos Sakalauskaitės sudarytą ir į prancūzų kalbą išverstą 17 poečių (Aldonos Puišytės, Ramutės Skučaitės, Stasės Lygutaitės,Grazinos Cieškaitės, ZitosMažeikaitės, Violetos Šoblinskaitės, Tautvydos Marcinkevičiūtės, Dovilės Zelčiūtės, Elenos Karnauskaitės, Daivos Čepauskaitės, Erikos Drungytės, Neringos Abrutytės, Agnės Žagrakalytės, Giedrės Kazlauskaitės, Ilzės Butkutės,Indrės Valantinaitės, Aušros Kaziliūnaitės) eilėraščių antologiją Nuplikytos širdys šiais metais išleis leidykla „Editions l‘Harmarttan“;

6. Zenono Norkaus knygą Nepasiskelbusioji imperija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų socialogijos požiūriu (Vilnius: Aidai, 2009), kurią į lenkų kalbą verčia vertėja Katarzina Korzeniewska-Wołek, 2013 metų pabaigoje išleis leidykla „Księgarnia Akademicka“;

7. Jurgos Ivanauskaitės romaną Ragana ir lietus (Vilnius: Vaga, 1993) į italų kalbą verčia Pietro Umberto Dini, o išleisti dar šiais metais planuoja leidykla „Barbès s.r.l.“.

BANDOMŲJŲ VERTIMŲ skatinimo konkursui buvo pateikta 15 paraiškų versti lietuvių autorių tekstus į įvairias kalbas. Ekspertai atrinko devynių autorių kūrinių ištraukas:

1. Lauros Sintijos Černiauskaitės romano Benedikto slenksčiai (Vilnius: Alma littera, 2008) ištraukas į olandų kalbą verčia Anita van der Molen;
2. Giedros Radvilavičiūtės esė iš rinkinio Šiąnakt aš miegosiu prie sienos (Vilnius: Baltos lankos, 2010) ir Danutės Kalinauskaitės esė iš rinkinio Niekada nežinai (Vilnius: Baltos lankos, 2008) ištraukas į vokiečių kalbą verčia Jadvyga Klam;
3. Kęstučio Navako esė iš rinktinės Du lagaminai sniego (Vilnius: Tyto alba, 2008) ištrauką į italų kalbą verčia Adriano Cerri;
4. Renatos Šerelytės romano Mėlynbarzdžio vaikai (Vilnius: Alma littera, 2008) ištraukas į rusų kalbą verčia Tatjana Maceinienė;
5. Aurimo Švedo knygos Matricos nelaisvėje. Sovietmečio lietuvių istoriografija (1944–1985) ištraukas į lenkų kalbą verčia Katarzyna Korzeniewska-Wołek;
6. Herkaus Kunčiaus romano Pijoko chrestomatija (Vilnius: Versus aureus, 2009) ištraukas į italų kalbą vers Pietro Umberto Dini;
7. Ričardo Gavelio romano Vilniaus džiazas (Vilnius: Vaga, 1993) ištraukas į rusų kalbą verčia Tatjana Maceinienė;
8. Jaroslavo Melniko romano Tolima erdvė (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008) ištrauką į vokiečių kalbą verčia Markus Roduner;
9. Romualdo Neimanto romano Saulės akmens pėdsakais (Kaunas: Epaisas, 2002) ištraukas į kroatų kalbą verčia Mirjana Bračko.

TKPC Literatūros sklaidos poskyrio „Lietuviškos knygos“ koordinuojamos Vertimų skatinimo programos tikslas – skatinti užsienio šalių ir Lietuvos leidyklas įvairiomis užsienio kalbomis leisti lietuvių ar su Lietuva susijusių autorių tekstus.

Antrasis konkurso etapas bus skelbiamas rugpjūčio mėnesį, daugiau informacijos apie taisykles rasite čia.

Nuo 2001 metų, kai pradėta įgyvendinti Vertimų skatinimo programa, buvo paremta daugiau nei 160 lietuviškų knygų vertimų į daugiau nei 20 kalbų.