Šį savaitgalį Čikagoje vyks AABS konferencija apie Baltijos šalių praeitį, ateitį ir tapatybės paieškas

2012 m. balandžio 26–28 d. Čikagoje, Ilinojaus universitete, vyks 23-ioji kas dvejus metus rengiama Baltijos šalių tyrimų pažangos asociacijos (AABS) konferencija,  šiemet po ilgų diskusijų paskirta Baltijos šalių ateičiai atvirame pasaulyje: „Globali Baltija: ateinantys dvidešimt metų“. Konferencija prasidės balandžio 26 dieną, ketvirtadienį, plenarine apskritojo stalo sesija „Baltijos šalys globalėjančiame pasaulyje: ateinantys 20 metų“. Šią sesiją moderuos Niuheiveno (New Haven) ir Jeilio (Yale) universitetų istorijos profesorius Bradley D. Woodworthas.

Pasak pagrindinio konferencijos iniciatoriaus ir organizatoriaus, Čikagos Ilinojaus universiteto profesoriaus Giedriaus Subačiaus, kuris vadovauja šio universiteto Slavų ir baltų kalbų bei literatūrų studijų departamentui, į konferenciją sueis, suvažiuos ir suskris apie 200 dalyvių iš maždaug 15 šalių. Per atidarymo iškilmes balandžio 26-ąją, ketvirtadienį, juos sveikins AABS prezidentas Tenesio universiteto istorijos profesorius Vėjas Liulevičius, Čikagos Ilinojaus universiteto (UIC) dignitoriai, raštu – Čikagos meras ir Ilinojaus valstijos gubernatorius. Iš karto po atidarymo vyksiančioje Baltijos šalių ambasadorių diskusijoje dalyvaus visų trijų Baltijos šalių ambasadoriai JAV: Žygimantas Pavilionis (Lietuva), Andrejs Pildegovičs (Latvija) ir Marina Kaljurand (Estija); taip pat Baltųjų rūmų atstovai iš Vašingtono: Benjaminas Rhodes, JAV prezidento patarėjo strateginei komunikacijai ir kalbų rašymui padėjėjas, bei Elizabeth Sherwood-Randall, vyresnioji Europos reikalų direktorė (Nacionalinio saugumo taryba).

Konferencija vyks įvairiose Ilinojaus universiteto auditorijose ir bus atvira visiems norintiems dalyvauti, per tris dienas bus galima paklausyti maždaug 200 pranešimų ir diskusijų apie Baltijos šalis ir kultūras iš įvairiausių sričių: antropologijos, sociologijos, psichologijos, demografijos, istorijos ir atminties, politinių mokslų, estetikos ir kūrybos, literatūros, kalbotyros, tautinių mažumų, muzikologijos, verslo, teisės, aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos, komunikacijos, Baltijos studijų pažangos, lyčių studijų ir kt.

Konferencijoje dalyvaus ir savo kūrybos paskaitys išeivijoje gyvenantys rašytojai Daiva Markelis, Antanas Šileika, Laimonas Briedis, pranešimus skaitys Vašingtono universiteto profesorė Violeta Kelertienė (Ričardo Gavelio moterys / Ričardas Gavelis’s Women), Klaipėdos universiteto docentė Žavinta Sidabraitė (Kristijonas Donelaitis: stereotipų gniaužtuose / Kristijonas Donelaitis: In the Clutches of Stereotypes), Lietuvių kalbos instituto mokslinė bendradarbė Daiva Litvinskaitė (Naujausios literatūros tendencijos šiuolaikinėje lietuvių moterų prozoje / The Newest Literary Trends in Contemporary Lithuanian Women’s Prose), Tartu universiteto lektorė Tiina Kattel (Šuolaikinio lietuvių romano tendencijos (1989–2010) / Trends in the Lithuanian Contemporary Novel (1989–2010), Kipro universiteto dėstytoja, rašytoja ir vertėja Dalia Staponkutė (Nebylios Alphonso Lingio kalbos arba Pavojingi vertimai / Silent Languages of Alphonso Lingis or Dangerous Translations), vertėja Elizabeth Novickas (Sunkumai verčiant Petro Cirkos Frank Kruką /  Textual Problems in Translating Petras Cvirka’s Frank Kruk), Vilniaus dailės akademijos ir Europos humanitarinio universiteto lektorė Laima Kreivytė (Moters laikas muziejuje: archyvai, parodos, intervencija. Pirmoji feministinė lietuvių skulptūros ir kino paroda / Women`s Time in the Museum: Archives, Exhibition, Intervention. A Case Study of the First Feminist Exhibition on Sculpture and Film in Lithuania) ir kt.

AABS svetainė

Konferencijos programa

Pranešimų tezės