Tomas Venclova pristato savo kūrybą Kaliningrade

Photo: 
Algimantas Žižiūnas

Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrade kvietimu balandžio 30 – gegužės 4 d. Kaliningrade vieši žinomas Lietuvos poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, prof. Tomas Venclova. Poeto dienotvarkėje - susitikimai su srities rašytojais, kultūros darbuotojais, studentais bei lietuvių bendruomene.

Balandžio 30 d. susitikime su Baltijos federalinio I. Kanto universiteto dėstytojais ir lietuvių kalbą studijuojančiais filologijos fakulteto studentais T. Venclova skaitė paskaitą ,,Kaliningradas ir Lietuva", pristatė savo kūrybą ir draugystę su Nobelio premijų laureatais J. Brodskiu bei Č. Milošu, atsakė į studentų klausimus apie emigracijoje gyvenusius ir kūrusius rusų poetus.

Gegužės 2 d. įvykusiame T. Venclovos susitikime su Kaliningrado rašytojų sąjungos nariais ir kultūros darbuotojais užvirė aktyvi diskusija ne tik apie jo kūrybą, bet ir apie rusų emigrantų literatūrą bei poeziją. Auditorija domėjosi T. Venclovos biografija, ypač faktais, susijusiais su disidentine veikla, bei išvykimo iš Sovietų Sąjungos aplinkybėmis. Atsakydamas į klausimus, poetas pasidalijo savo įžvalgomis apie  Kaliningrado srities vystymosi perspektyvas. Užsimezgęs nuoširdus poeto ryšys su Kaliningrado rašytojų sąjunga (pirmininkas Borisas Bartfeldas) žada kūrybinio bendradarbiavimo tąsą.

Gegužės 3 d. vyks Tomo Venclovos susitikimas su Kaliningrado lietuvių bendruomene bei visuomene miesto 4-ojoje bibliotekoje.

Tomo Venclovos vizitas Kaliningrade sulaukė didelio vietos žiniasklaidos dėmesio.

Romanas Senapėdis
Kultūros atašė Kaliningrade

Photo: 
Algimantas Žižiūnas