Susitikimas su Tomu Venclova ir Tomo Venclovos bei Česlovo Milošo knygos „Powroty do Litwy“ (Sugrįžimai į Lietuvą) pristatymas Lietuvos Respublikos ambasadoje Varšuvoje

Lietuvos Respublikos ambasadoje Varšuvoje įvyko susitikimas su lietuvių poetu, publicistu, vertėju, Yale universiteto profesoriumi Tomu Venclova. Susitikimo metu buvo pristatyta Tomo Venclovos ir Česlovo Milošo lenkų kalba pasirodžiusi knyga Powroty do Litwy (Sugrįžimai į Lietuvą). Knygą išleido viena geriausių Lenkijoje leidyklų „Zeszyty literackie“.

Leidyklos trisdešimtmečio proga išleistoje knygoje, be gerai žinomų Tomo Venclovos ir Česlovo Milošo tekstų (Dialogas apie Vilnių), taip pat spausdinami ir nepaprastai įdomūs bei iki šiol neskelbti Tomo Venclovos ir Česlovo Milošo laiškai apie Lietuvos ir Lenkijos santykius, bendras iniciatyvas siekiant suartinti abi tautas. Skaitytojų dėmesį patraukia ir Česlovo Milošo susirašinėjimas su Jurgiu Giedraičiu (Jerzy Giedroyc) apie Lietuvą, lietuvių kultūros pristatymo lenkams būtinybę ir lietuvių literatūros vertimus lenkų išeivijos žurnalui Kultura. Knygoje skaitytojas ras ir pirmą kartą skelbiamus Tomo Venclovos dienoraščio fragmentus apie trijų poetų – Tomo Venclovos, Česlovo Milošo ir Josifo Brodskio – draugystę bei daugelį kitų tekstų apie tautų tarpusavio santykius, Vilniaus universitetą, Milošą ir Brodskį Vilniuje, poeziją ir poezijos vertimus ir t.t.

Į Ambasados konferencijų salę netilpusiems klausytojams Tomas Venclova pasakojo apie ilgametį bendradarbiavimą su štai jau trisdešimt metų lietuvių autorių tekstus skelbiančiu žurnalu Zeszyty literackie ir vyriausiąja jo redaktore Barbara Toruńczyk, apie ilgametę draugystę su dviem Nobelio premijos laureatais Česlovu Milošu ir Josifu Brodskiu, jų meilę Vilniui ir Lietuvai, bendras iniciatyvas skleidžiant lietuvių, lenkų ir rusų tautų draugystės ir tarpusavio supratimo idėją. Susitikimo metu Tomas Venclova klausytojams taip pat pasakojo apie neseniai mirusį vieną žymiausių Lietuvos disidentų ir Helsinkio grupės įkūrėjų Viktorą Petkų bei Milošo ir Brodskio tuo metu labai vertingą paramą siekiant padėti sovietiniuose lageriuose kalėjusiems politiniams kaliniams. Atsakydamas į gausius susirinkusiųjų klausimus Tomas Venclova pabrėžė, kad Česlovas Milošas savo kūryba ir veikla taip pat prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.

Susitikime su Venclova dalyvavo lietuvių bendruomenės nariai, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos kultūros ir mokslo darbuotojai, žiniasklaidos atstovai. Tomas Venclova taip pat davė interviu Lietuvos televizijai, Lenkijos radijo laidų ukrainiečių kalba redakcijai, nepriklausomai Baltarusijos televizijai „Bielsat“.

LR kultūros atašė Lenkijos Respublikoje
Rasa Rimickaitė