Varšuvos universitete pristatytas rašytojo Juozo Šikšnelio romano „Kryžiau žalio medžio“ vertimas į lenkų kalbą

Photo: 
Ewa Hostynska

2012 m. gegužės 24 d. Varšuvos universitete įvyko studentų ir dėstytojų susitikimas su rašytoju, dviejų literatūros premijų – Ievos Simonaitytės ir Žemaitės – laureatu Juozu Šikšneliu. Susitikimo metu buvo pristatytas autoriaus knygos Kryžiau žalio medžio vertimas į lenkų kalbą Krzyzu z drzewa zielonego. Autorinis susitikimas  įvyko Varšuvos universitete vykstančių Polonistikos fakulteto dienų programos rėmuose.

Tai ne pirmas autoriaus kūrinys pasirodęs lenkų kalba, 2006 m. išleistas J. Šikšnelio novelių vertimo į lenkų kalbą rinkinys Samotnosc (Vienatvė), kurį vertė Varšuvos universiteto Baltistikos katedros studentai, vadovaujami Varšuvos universiteto Baltistikos katedros dėstytojos dr. Mirijanos Kozak.

Susitikimo metu J. Šikšnelis papasakojo apie savo kaip menininko – rašytojo ir skulptoriaus – kūrybinį kelią, apie savo darbų gimimo procesą, atsakė į studentų klausimus.

Knygą Kryžiau žalio medžio į lenkų kalbą išvertė Baltistikos katedros absolventė Agnieszka Rembialkowska. Tai ne pirmas jos vertimas į lenkų kalbą, anksčiau yra išvertusi Sigito Gedos, Elenos Karnauskaitės, Daivos Molytės-Lukauskienės bei kitų lietuvių autorių kūrinius.  

Ištrauką iš knygos skaito vertėja Agnieszka Rembialkowska, jai iš kairės – Baltistikos katedros dėstytoja dr. Mirijana Kozak
ir autorius Juozas Šikšnelis.

 

 

 

Knygą redagavo Mirijana Kozak ir Lucija Matušiak, išleido Punsko leidykla „Aušra“. Knygos leidybą finansavo Lietuvos Respublikos ambasada Varšuvoje.

Lietuvos Respublikos ambasados Varšuvoje informacija

Photo: 
Ewa Hostynska