Poetai renkasi į Berlyno poezijos festivalį ir nevengia sociopolitinės kritikos

Birželio 1–9 dienomis Vokietijoje vyks tradicinis kasmetinis Berlyno poezijos festivalis. Jame dalyvaus ir Lietuvos atstovė, jauna poetė Gabrielė Labanauskaitė, įsijungusi į festivalio metu pristatomą projektą „renshi.eu“.  

Kuo Europai grasina ją krečianti krizė? Ar ji veikia tik ekonominį stabilumą, ar ir pačios demokratijos likimą? Ką Europa aukoja vardan taikos, laisvės, saugumo ir įstatymo? Ar dar egzistuotų Europos idėja, jei atmestume politinę simboliką ir griežtus rinkos dėsnius?  Ar vis dar galime kalbėti apie europinį požiūrį į gyvenimą, kultūrinį dialogą, ar viską užtemdė ištikusios negandos? 28 jauni poetai iš visų Europos Sąjungos šalių (įskaitant Kroatiją) rašė renshi – grandininį eilėraštį, kuriame jie perteikė savo mintis apie Europos praeitį, dabartį ir ateitį, apie krizę ir utopiją. Taip sukuriamas europietiškas polilogas, lygių asmenybių pokalbis.

Pirmąją eilėraščio dalį parašė poetas iš Graikijos Yannis Stiggas. Tada eilės buvo siunčiamos į kitas po 5 sugrupuotas šalis, kuriose autoriai iki 45 metų amžiaus diskutavo ir, panaudodami jau esamą paskutinę eilutę kaip savo pirmąją, kūrė tęsinį (ne daugiau 20 eilučių) ir siuntė jį kitiems. Galiausiai eiles gavo ir užbaigė jas pradėjęs atstovas iš Graikijos. Visos penkios renshi grupės susitinka Berlyne festivalio metu ir aptaria poezijos ir politikos santykius, sociopolitinius ir literatūrinius klausimus apskritai bei savo pačių patirtį rašant kolektyvinį socialiai kritinį eilėraštį.

Projektas „renshi.eu“ pristatomas birželio 2 d., šeštadienį. Kiekvienas autorius skaitys savo eilėraščio dalį gimtąja kalba, čia pat ekrane pateikiant ir jo vertimą į anglų bei vokiečių kalbas. Taip įvyks poetiniai-politiniai skaitymai.

Kad eilės išliktų ir gyvuotų toliau, jos bus publikuojamos lyrikline.org kaip tekstas ir garsas bei išleistos knyga.

Daugiau apie Berlyno poezijos festivalį:
http://www.poesiefestival.org/index.php?id=1190&L=1
 

Projekto partneris Lietuvoje – Tarptautinių kultūros programų centras / Lietuviškos knygos, organizatorius – LR kultūros atašė Vokietijoje.