Laurynas Katkus. Bootleg copy

Photo: 
Viršelio dizainas: Vario burnos

WORLD LITERATURE TODAY

„Odė medūzoms“ – vienas lengviausiai šifruojamų Lauryno Katkaus naujojo rinkinio eilėraščių – daugiau atskleidžia, kas poetui rūpi, o ne jo poetinį metodą. Eilėraščio pradžioje vardijama, ko medūzai trūksta – sudėtingumo, ryšių su kovojančiu, painiu viršutiniu pasauliu – ir kas ji iš esmės yra – „pradmenų tobulybė“. Kituose eilėraščiuose mėginama parodyti  šį sudėtingumą ir painiavą, kurią jis sukelia žmogaus sieloje. Miestas vaizduojamas kampuotais, šaižiais įvaizdžiais „atvėsę patalai greimas ant pieno /  vėlyvos sirenos“; o kalbantįjį „šitaip traukė, kas ankšta, kas kvepia, kas slegia ir slepia...“ Laikas eina, jokio progreso, o „mes tokie pat sudribę“. Viename skyriuje, pateikiant fragmentiškus atsiminimų asambliažus, bandoma atkurti mirusių žmonių gyvenimo esmę, bet jie nevisiškai susijungia į visumą. Kitus eilėraščius galėtume pavadinti meilės eilėraščiais, nors jie ir stipriau perteikia kito asmens esatį negu jo asmenybę.

 Tikras ryšys ir darna šių eilėraščių pasaulyje yra neįmanomi, kalbantysis reikalauja: „Nekalbėk apie bandymą, paprastą išeitį – kurį siūlą besekčiau, grįžtu prie drėgno ir kieto mazgelio.“ Bet aš „judu, nes judėjimas yra gyvenimas“, nors ir „priešistorei atsiliekant per pusmetrį“.

„Odė medūzoms“ ir keletas kitų eilėraščių panašiausi į tai, ką dauguma laiko poezija, tačiau daugelio Katkaus eilėraščių tikrąją reikšmę ir kokybę lemia poeto pastangos tą kankinantį sudėtingumą paversti „nedidele, pakeliama  anarchijos doze“, nors jis labai dažnai yra beveik nepakeliamas.

Robert Murray Davis
Oklahomos universitetas (JAV)

Laurynas Katkus, Bootleg Copy (Piratinė kopija): poezijos rinktinė
Į anglų kalbą išvertė Kerry Shawn Keys, Chicago: Virtual Artists Collective, 2011.
Knygą galima įsigyti internetu


LAURYNAS KATKUS. Audroniaus Gabrieliaus Žygavičiaus nuotrauka

Photo: 
Viršelio dizainas: Vario burnos