Tarptautiniame rašytojų forume Lucke lankysis Lietuvos rašytojų delegacija

Tarptautinis rašytojų Forumas Lucke, kurį š.m. rugsėjo 26–29 dienomis organizuoja Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lucko kultūros įstaigos, tęsia Č. Milošo puoselėtą idėją  – gero tautų ir kultūrų sugyvenimo vardan stiprinti bendrąsias europietiškąsias šaknis, – poetai, rašytojai, vertėjai, susirinkę į Forumą aptars Vidurio ir Rytų Europos literatūrų ir kultūrų  klausimus, surengs  kūrybines dirbtuves, susitikimus su skaitytojais, konferenciją mažųjų tėvynių tema.

Čia atvyks apie  40 dalyvių – rašytojų iš Ukrainos ir Lietuvos, o taip pat Baltarusijos, Moldovos, Lenkijos ir kt. Šis Forumas – tai labai veiksmingas būdas laisvam žodžiui, laisvai kūrybai plėstis, nepaisant valstybių sienų, nei dar vis esančių kai kuriose jų (ypač Baltarusijoje) demokratijos apribojimų. Forumo dalyviai turės galimybę ne tik laisvai bendrauti, diskutuoti, keistis patirtimi ir kūrybinėmis idėjomis su kitų šalių (ypač Europos Sąjungos narių, kurios turi tam tikros patirties, kaip toliau vystyti bendraeuropinį kultūros plėtros procesą) kūrėjais, bet ir skleisti savo kūrybą susitikimuose su Lucko visuomene. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvaujantys vertėjai ir autoriai, tikimės, suburs komandą, kuri ir ateityje užsiims lietuvių lietartūros vertimais į kitas kalbas, ieškos leidėjų kitose šalyse ir tokiu būdu vykdys lietuvių kūrybos sklaidą užsienio šalyse.

Forumo Lucke metu vyks diskusijos, kūrybinės dirbtuvės bei muzikos ir poezijos renginys – „Magnus Ducatus Poesis“. Taip pat aktorė Birutė Mar parodys monospektaklį apie Salomėją Nėrį „Poetė“.

Renginių Lucke (poezijos ir muzikos vyksmo bei projekto dalyvių poezijos vakarų) metu plačioji Ukrainos kultūrinė auditorija bus supažindinta su bendrijos dalyvių kūryba. Išdiskutuotas gero tautų ir kultūrų sugyvenimo bei bendrųjų europietiškųjų šaknų klausimas, atlikti pirminiai vertimai, užmegzti nauji kontaktai tarp vertėjų ir autorių, pokalbiai su skaitytojais mažųjų tėvynių tema – rašto žmonių apeliacija į kiekvieno žmogaus sąžinę, skiepijant taikaus sugyvenimo ir tolerancijos idėjas tarp Vidurio ir Rytų Europos šalių gyventojų.

Bus atlikti dalyvaujančių šalių autorių kūrybos vertimai į kitas regiono šalių kalbas (lietuvių, baltarusių, ukrainiečių, moldovų).

Forumo dalyvių kūrybos vertimai publikuoti dalyvių šalių kultūrinėse internetinėse svetainėse: www.rasytojai.lt, www.model21.in.ua,

Projektui vykdyti pasirinktas Luckas (Ukraina) – europiečiams  primenanti didįjį Lucko suvažiavimą, vykusį 1429 m. sausio 9−29 d. Tada Lietuvos ir Lenkijos valdovai − Vytautas bei Jogaila, – o taip pat Šv. Romos imperijos imperatorius ir Vengrijos karalius Zigmantas I susitiko Lucke Vidurio ir Rytų Europos klausimų aptarti.

Forumo organizavimą finansuoja LR užsienio reikalų ministerija ir Kultūros ministerija, taip pat talkina LR ambasada Ukrainoje.