Lietuvių poezija skambės Paryžiuje

Spalio 7 dieną Paryžiaus Lotynų kvartalo kultūros centre (l’Espace Quartier Latin, 37 rue de Tournefort) įvyks teatralizuotas Lietuvos poečių kūrybos pristatymas pagal pavasarį prancūziškai išleistą dvikalbį jų rinkinį Coeurs ébouuillantés – Nuplikytom širdim (Harmattan leidykla).

Literatūros vakare abiem kalbom skambės antologijon atrinkti septyniolikos kelių kartų lietuvių poečių eilėraščiai, kuriuos skaitys rinkinio sudarytojos ir vertėjos Diana Sakalauskaitė ir Nicole Barrière; fortepijonu pritars Raminta Neverdauskaitė.

Ši poezijos rinktinė – gili ir subtili Lietuvos poetinė refleksija su stipria moters jausenos dominante. Jų nuaustas audinys labai spalvingas ir tankus – lyriškas ir liūdnas, kartais – žinant Lietuvos istorines realijas – itin skausmingas ir tragiškas; švelnus; šiurkštus ir kandus; ironiškas ir žaismingas – ir ypač tvirtas dėl stiprios asmeniškos raiškos ir taip gerai suvokiamo bei perteikiamo savo pasaulio unikalumo.

Dvikalbėje antologijoje – Aldonos Elenos Puišytės, Ramutės Skučaitės, Stasės Lygutaitės-Bucevičienės, Gražinos Cieškaitės, Zitos Mažeikaitės, Violetos Šoblinskaitės-Aleksa, Tautvydos Marcinkevičiūtės, Dovilės Zelčiūtės, Elenos Karnauskaitės, Daivos Čepauskaitės, Erikos Drungytės, Agnės Žagrakalytės, Giedrės Kazlauskaitės, Ilzės Butkutės, Indrės Valantinaitės, Aušros Kaziliūnaitės  eilėraščiai. 

Renginys yra Europos teatro festivalio  Art en exil programos dalis.

Lietuviškos poezijos pristatymas – 16 val. l’Espace Quartier Latin, 37 rue de Tournefort, Paryžius 5

Daugiau informacijos www.artenexil.net

Parengė Kultūros atašė Prancūzijoje Rasa Balčikonytė