Oskaro Milašiaus skaitymai Paryžiuje

Spalio 29 d. Paryžiaus knygų centre (Centre  national du livre) rengiamas Oskaro Milašiaus kūrybos vakaras – skaitomos poeto eilės, dar sykį prisimenama jo su Lietuva susijusi diplomatinė veikla Paryžiuje.

Gimęs Čerėjos dvare, vienuolikos metų Oskaras Milašius atvyksta į Paryžių, po mokslų licėjuje studijuoja Rytų kalbas, ima rašyti prancūzų kalba, pirmąsias eiles paskelbia 1899 metais. Anot prancūzų poeto Paulio Forto – Milašius yra pati gražiausia dovana, kokią tik Europa yra padovanojusi Prancūzijai.

Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, 1919 m. Oskaras Milašius tampa pirmuoju Lietuvos pasiuntiniu Prancūzijoje ir atstovu Tautų Sąjungoje. Dirbdamas atstovybėje išmoksta lietuvių kalbą, iš Simono Daukanto, Antano Baranausko bei kitų užrašytų pasakų prancūziškai parengia rinkinius Senosios Lietuvos pasakos ir pasakojimai ir Mano močiutės pasakojimai. 1928 m. Oskarui Milašius apdovanojamas Gedimino Didžiojo ordinu, 1936 m. jam suteikiamas Kauno Vytauto Didžiojo garbės daktaro vardas.

Oskaras Milašius mirė 1939 m., palaidotas Fontenblo kapinėse, kur kasmet pavasarį poezijos renginiu pagerbiamas jo atminimas.

Skaitymai Nacionaliniame knygų centre, kuriuos organizuoja O. Milašiaus bičiulių draugija, Knygų centras ir Lietuvos ambasada, parengti pagal programą Kelionė į Lietuvą/Voyage en Lituanie.

Parengė Kultūros atašė Prancūzijoje Rasa Balčikonytė