Kultūros ministerija skelbia lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų paraiškų dėl dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis priėmimą

Paraiškas leidybos projektų finansavimui iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis gauti gali teikti visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys leidybinę veiklą.

Priimamos paraiškos šių kategorijų leidybos projektams finansuoti:

1. leidybos projektams, kuriuos įgyvendinant leidžiama lietuvių kalba kuriama grožinė literatūra (skiriamas dalinis finansavimas iki 50 procentų);

2. leidybos projektams, kuriuos įgyvendinant lietuvių kalba leidžiama kita Lietuvos kultūrai reikšminga literatūra: humanitarinės mokslinės literatūros leidiniai ir bibliografiniai leidiniai (skiriamas dalinis finansavimas iki 30 procentų).

Leidybos projektų finansavimo prioritetai yra šie:

  • projektų, kuriuos įgyvendinant leidžiama lietuvių kalba kuriama grožinė literatūra, atžvilgiu: numatomo išleisti literatūros kūrinio meninė vertė, aktualumas, kultūrinė reikšmė;
  • projektų, kuriuos įgyvendinant leidžiama kita Lietuvos kultūrai reikšminga literatūra, atžvilgiu: numatomo išleisti literatūros kūrinio meninė vertė, aktualumas, kultūrinė ir mokslinė reikšmė, visuomenės poreikis.

Leidėjų pateiktos paraiškos svarstomos atsižvelgiant į tokius kriterijus: leidybos projektų kategorijas; objektyviai pagrįstą projekto vykdymo išlaidų sąmatą; literatūrinę, meninę ir kultūrinę leidinio kokybę; leidyklų specifiką, specializaciją bei leidybos kokybę.

Lėšos neskiriamos rekonstruoti pastatams, kapitaliniam remontui, įgyti ilgalaikį turtą arba panaudoti kitiems projektams, taip pat administracinėms ir nenumatytoms išlaidoms.

Paraiškos (vienas egzempliorius) priimamos registruotu paštu arba tiesiogiai pateikiamos ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui nuo 2012 m. lapkričio 7 d. iki 2012 m. gruodžio 7 d. (galioja pašto žymoje nurodyta data).

Ant voko prašome užrašyti:
Kultūros ministerijos
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriui
(Leidybos projektai)
J. Basanavičiaus g. 5,
LT-01118, Vilnius

Kartu su paraiška būtina pateikti:
1. leidybos projekto sąmatą;
2. patvirtintą projekto vykdytojo registravimo pažymėjimo kopiją;
3. patvirtintas įstatų (nuostatų) kopijas, jei į šią ministerijos priemonę paraiška teikiama pirmą kartą;
4. 1 leidinio anotaciją;
5. 2 rekomendacijas;
6. 1–2 psl. apimties prašomo finansuoti leidinio teksto ištrauką.

Atkreipiame leidėjų dėmesį! Leidėjų, kurie nėra įvykdę su Kultūros ministerija sudarytose leidybos projektų sutartyse numatytų įsipareigojimų, paraiškos nebus svarstomos.

Leidybos projektų dalinio finansavimo taisyklės, paraiškos forma, sąmatos prie paraiškos forma yra paskelbtos Kultūros ministerijos internetinėje svetainėje.

Papildomą informaciją teikia Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Motiekienė (tel. (8~5) 219 34 19; el. paštas: v.motiekiene@lrkm.lt).