Lietuvių literatūros skaitymai Lietuvos ambasadoje Paryžiuje

Lapkričio 12 d. Lietuvos ambasadoje, Paryžiuje įvyko lietuvių literatūros vakaras, kurio metu Europos festivalio Šiauliuose vadovas Markus Roduneris pristatė ką tik prancūziškai išleistą šiuolaikinės lietuvių prozos almanachą Sous le ciel du nord bei festivalio, kuriame dažni svečiai ir dalyviai yra prancūzų rašytojai, idėją.

Po lietuvių autorių, išleistų prancūzų kalba, aptarimo, prasidėjo Valdo Papievio romano Eiti (baigiama versti į prancūzų kalbą) ir Jaroslavo Melniko trumpojo prozos žanro kūrinių skaitymai. Abu rašytojai yra frankofonai, tad skaitymus lydėjo tolesni pašnekesiai apie abiejų šalių literatūrą bei lietuvių–prancūzų kultūros ryšius.

Skaitymus organizavo Kultūros atašė Prancūzijoje ir Markus Roduneris, parėmė Lietuvos ambasada Prancūzijoje  ir „Lietuviškos knygos“.                      

Lapkričio 13 d. šie skaitymai vyks Ženevoje.

Parengė Kultūros atašė Prancūzijoje Rasa Balčikonytė