Šventiniai linkėjimai

Mieli rašto ir kūrybos bičiuliai!

Nuoširdžiai visiems Jums linkime baltų, bet ir spalvotų Šv. Kalėdų, jaukios šeimyninės artumos, polėkio, skalsaus laiko skaitymui ir knygų, kurios giliai nunyra ir ilgai nepaleidžia! Eilėraščių, kurie atveria bent mažą plyšelį į kitokius pasaulius. 

 

Henrikas Radauskas
ŽIEMOS DARBAI
................................................
Žiema sminga žemėn kristalais
Ir nučiuožia ledo stalais
Ir pabyra brangiais metalais
Ir prabyla apaštalais:

Auksaburniais, sidabraburniais
Vakariniais vario varpais -
Ir į pusnį rausiasi kurmiais
Ir vadinas visais vardais:

Deimantinės mirties arsenalas,
Ir plėšrių planetų karai,
Ir šviesa, ir pasaulio galas,
Ir fantastiški vakarai.

Žemė skrenda erdvėj be pastogės,
Skaldo medį speigai karšti.
Skambalais pavirtusios rogės
Subyrėjo dangaus pakrašty.
................................................................