Berlyne bus surengtas Tomo Venclovos ir Durso Grünbeino poezijos vakaras

Photo: 
Tatjana Venclova

2013 m. vasario 20 d. 20 val. Literaturwerkstatt Berlin scenoje susitiks Tomas Venclova ir Dursas Grünbeinas – du Europoje plačiai žinomi poetai, kuriuos sieja pagarba vienas kito kūrybai ir draugiškumo jausmai.

Tomas Venclova, atšventęs savo 75 metų sukaktį, Dursas Grünbeinas, perkopęs 50-metį, susibičiuliavę savo poezijos tekstais – vienas kito eilėraščius jie yra vertę į savo kalbą.

Venclovos kūriniai kritikų ne kartą buvo vadinami, kaip esantys radikaliai priešingi laiko dvasiai. Rimvydas Šilbajoris rašė, jog T. Venclova – „poetų poetas“ ir „poezijos poetas“, Stanislawas Barancakas teigė, jog: „Tomas Venclova priklauso tam siauram XX a. išeivių iš Rytų Europos ratui ir priskiriamas prie tokių poetų kaip Jozefas Brodskis ar Česlovas Milošas, kurie darė įtaką pasaulinei poezijai ironija, dalyvavimu ir atsiskyrimu, moraliniu ir meniniu meistriškumu.“

Pats poetas yra rašęs: „Poezija primena Achilo skydą. Tai daiktas tarp kitų daiktų – ir gal visų gražiausias daiktas. Jis savaip atkartoja pasaulį ir savo spindesiu jį apšviečia. O drauge tai skydas. Laimė, ne kardas, ne kulkosvaidis, ne tankas. Bet vis dėlto skydas.“  

Literatūrinis vakaras su Tomu Venclova ir Dursu Grünbeinu vyks vasario 20 d. 20 val. Literaturwekstatt Berlin, Knaackstr. 97/Kulturbrauerei, 10435 Berlin

Organizatoriai: LR ambasada Vokietijoje, Literaturwerkstatt Berlin
Partneriai: Lietuviškos knygos
Literatūrinis susitikimas remia LR kultūros ministerija

Prnaešimą parengė

LR kultūros atašė Vokietijoje dr. Gabrielė Žaidytė
g.zaidyte@lrkm.lt 

 

Photo: 
Tatjana Venclova