Garsūs Vilniaus knygų mugės svečiai iš užsienio noriai bendrauja su jaunimu

Photo: 
Arūnas Mikalonis

Jau antrus metus iš eilės, kartu su „Lietuviškomis knygomis“, Vilniaus Antakalnio gimnazijoje rengiame „Literatūrinius pasimatymus“ ir įkvėpimo semiamės iš garsių kūrėjų. Pernai meilės Lietuvai pamoką mokiniams vedė lietuvių kilmės amerikiečių rašytoja Rūta Šepetys, romano apie tremtį Tarp pilkų debesų autorė. Šių metų vasario 20 dieną gimnazistai apie pokario rezistenciją ir partizaninę kovą kalbėjo su rašytoju iš Kanados Antanu Šileika ir švedų vertėju, žurnalistu, kinematografininku Jonu Öhmanu.

Išeivių iš Lietuvos sūnus Antanas Šileika, gimęs ir tebegyvenantis Kanadoje, pristatė gimnazistams angliškai parašytą romaną apie partizaninę kovą Pogrindis. Tai jau ketvirtoji rašytojo knyga, turinti sąsajų su Lietuva ir lietuviais. Mokiniams rūpėjo sužinoti, kodėl vakarietiškoje kultūroje užaugusiam kūrėjui rūpi šalies, beveik iki XX a. pabaigos neegzistavusios žemėlapiuose, istorija ir žmonių likimai. Rašytojas mokiniams paaiškino, kad jis jaučia lietuvišką tapatybę, kad Lietuva jį traukia, ir papasakojo apie savo šeimą, kuri puoselėjo lietuviškas tradicijas, skatino kalbėti lietuvių kalba. Domėtis pokario rezistencija A.Šileika pradėjo Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Jį nustebino partizanų ryžtas ir ilgai tęsta kova, net kai situacija buvo beviltiška ir laimėti neliko vilčių. Romanas skirtas pirmiausia Kanados skaitytojams, kurie beveik nieko nežino apie partizanų dramatišką pasipriešinimą daug galingesniam okupantui.

Mūsų šalies ryžtinga kova su daug galingesniu priešu 1990 metų balandį į Lietuvą iš Švedijos atviliojo Joną Öhmaną. Žurnalistas ir vertėjas nuo 1993 metų didžiąją laiko dalį gyvena Lietuvoje, puikiai kalba lietuviškai, gerai išmano mūsų tautos istoriją, ypač domisi partizanų kovomis. Visai neseniai, šį rudenį, kartu su amerikiečiu režisieriumi Vincu Sruoginiu baigė kurti dokumentinį filmą apie partizano Juozo Lukšos – Daumanto veiklą „Nematomas frontas“. Parodyta ištrauka iš šio filmo sužadino norą pamatyti jį visą. Įdomu, kaip į mūsų tautos kovas žvelgia užsienio kūrėjai. Pasak J. Öhmano, partizanai jį žavi besąlygiška narsa ir atsidavimu.

Abu svečiai gyvais, įtaigiais, kartais ir šmaikščiais pasakojimais leido pajusti gimnazistams pasididžiavimą savo tauta, kuri dėl ryžto ir pasipriešinimo sugebėjo išlikti. Užsienio kūrėjų meilė mūsų šaliai įkvepia ir mus domėtis savo tautos praeitimi ir istorija. Didžioji dauguma susitikime dalyvavusių moksleivių buvo ne tik perskaitę A. Šileikos Pogrindį, bet ir parašę savo atsiliepimus, kuriuos baigiantis susitikimui padovanojo rašytojui.

Įsimintinus susitikimus su Vilniaus knygų mugėje viešinčiais garsiais rašytojais Vilniaus Antakalnio gimnazija rengia bendradarbiaudama su Tarptautinių kultūros programų centro lietuvių literatūros sklaidos skyrium „Lietuviškos knygos“.

Ramutė Jablonskienė
Vilniaus Antakalnio gimnazijos lituanistė

Photo: 
Arūnas Mikalonis