Lietuvių autorių knygos, išleistos užsienio kalbomis 2011–2012 metais

Lietuvių autorių knygos lėtais, tačiau užtikrintais žingsniais žengia į platųjį knygų pasaulį. Per 2011–2012 metus įvairiomis kalbomis, „Lietuviškų knygų“ žiniomis, išleistos septynios lietuvių autorių poezijos knygos, šeši romanai, dvi apysakų ir apsakymų knygos, dvi mokslo populiarinimo ir viena pokalbių knyga, keliolika knygų vaikams, tarp jų net septynios Kęstučio Kasparavičiaus, dvi Linos Žutautės, keturios Vytauto V. Landsbergio, dvi knygos, skirtos paaugliams.

2012 metais Latvijoje pasirodė sėkmingiausios šiuolaikinės lietuvių autorės Kristinos Sabaliauskaitės knyga – antroji romano Silva rerum dalis (pirmoji latvių kalba išleista 2010 metais). Šis sąrašas sudarytas pagal užsienio leidyklų, pačių autorių bei vertėjų „Lietuviškoms knygoms“ pateiktus duomenis, tad tikėtina, kad jis dar nėra galutinis. Ypač sunku sugaudyti lietuvių autorių knygas, be Lietuvos valstybės paramos išleistas už Europos Sąjungos ribų.

Kalbų požiūriu, pastaruosius dvejus metus nežymiai pirmauja rusų kalba – per dvejus metus išleistos 6 knygos, šiuo metu rengiamos dar dvi – nemažos apimties Tomo Venclovos publicistinių tekstų rinkinys ir Juliaus Sasnausko pamokslų knyga. Anglų kalba išlestos 5 knygos, vokiečių kalba 4, po 3 knygas slovėnų, kroatų ir ukrainiečių, dvi latvių, po vieną lenkų, ispanų, prancūzų, hebrajų kalbomis.

Šiemet laukiame kelių lietuvių literatūros istorijai reikšmingesnių kūrinių vertimų – prancūzų kalba turėtų pasirodyti Ričardo Gavelio Vilniaus pokeris, italų kalba – Jurgos Ivanauskaitės Ragana ir lietus bei Vlado Braziūno poezijos antologija, angliškai bus išleistos dvi knygos – Giedros Radvilavičiūtės esė rinktinė ir Lietuvių prozos antologija, kurioje, kartu su išsamiu straipsniu apie svarbausias istorines lietuvių literatūros tendencijas, bus pristatyta 19-os rašytojų nuo Jono Biliūno, Vinco Krėvės, Jurgio Savickio iki Herkaus Kunčio, Birutės Jonuškaitės, Danutės Kalinauskaitės kūryba. Bulgarai šiemet žada išleisti Lauros Sintijos Černiauskaitės romaną Benedikto slenksčiai. Visos šios knygos yra gavusios vertimų skatinimo programos paramą, kurią administruoja Tarptautinių kultūros programų centro skyrius „Lietuviškos knygos“.

Nuo 2011 metų „LIETUVIŠKŲ KNYGŲ“ užsienio kalbomis lentyna pasipildė šiomis verstinėmis knygomis:

Nuplikytom širdim

 • Jonas MEKAS. Semeniškių idilės. Reminiscencijos / Alt ist Dieses, unser sprechen
  Poezijos rinktinė, į vokiečių kalbą išvertė ir įžanginį straipsnį parašė Claudia Sinnig, įvadinio žodžio autorius Czesław Miłosz. Matto Verlag, Vokietija, 2012. – p. 199. Knygos vertimai finansuoti iš „Lietuviškų knygų“ administruojamos Vertimų skatinimo programos lėšų.
 • Coeurs ébouuillantés / Nuplikytom širdim
  Dvikalbė poezijos antologija. Sudarė ir į prancūzų kalbą vertė Diana Sakalauskaitė ir Nicole Barrière. L'Harmattan, 2012. – p. 259.
  Antologijoje prancūzų ir lietuvių kalbomis skelbiami 17 poečių eilėraščiai.
  Knygos vertimai finansuoti iš „Lietuviškų knygų“ administruojamos Vertimų skatinimo programos lėšų.
 • Pradėsim nuo skruzdės / В начале муравей
  Dvikalbė poezijos rinktinė. Sudarė ir į rusų kalbą išvertė Georgij Jefremov. Maskva: ПРОБЕЛ-2000, 2012. – p. 244.
  Rinktinėje rusų ir lietuvių kalbomis skelbiami 52 autorių nuo Antano Strazdo iki Donato Petrošiaus tekstai, išversti į rusų kalbą Georgijaus Jefremovo. Šia knyga prasideda „LlTTERA“ serija (lietuvių raštija rusiškai), kuri žada pristatyti rusakalbiui skaitytojui aktualiausius lietuvių literatūros kūrinius.

  Įsigyti elektroninę versiją
Kornelijus Platelis
 • Marcelijus MARTINAITIS. The Ballads of Kukutis (Kukučio baladės)
  Poezijos rinktinė. Į anglų kalbą išvertė ir įžanginį žodį parašė Laima Vincė. Arc Publications, Great Britain, 2011. – p. 156.
  Tai antroji poeto knyga anglų kalba – 2009-aisiais Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo išleistas M. Martinaičio K. B. The Suspect  (K. B. Įtariamas).
  Knygos leidimą rėmė ARTS COUNCIL ENGLAND.

  www.arcpublications.co.uk
 • Justinas MARCINKEVIČIUS. Lidojošās priedes (Skrendančios pušys)
  Poezijos rinkinys. Į latvių kalbą išvertė Daina Avotiņa, įvadą – esė knygai „Viena jūra“ parašė  Janis Pėteras. Mansards, Latvia, 2011,. – p. 95.
  Vyresniojo mokyklinio amžiaus moksleiviams skirtas poezijos rinkinys Skrendančios pušys: eilėraščiai, 1962–1977 Lietuvoje išleistas 1979 metais.

  Knygos leidybą inicijavo Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas Degutis, Lietuvos radijo korespondentas Latvijoje Arūnas Vaikutis, iniciatyvą rėmė Lietuvos Respublikos Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, „SIA Joker Ltd“ valdybos narys Romas Gailevičius.

  www.apgadsmansards.lv
 • Kornelijus PLATELIS. Egejsko vino (Egėjo vynas)
  Poezijos rinktinė. Į slovėnų kalbą išvertė Andrej Rozman kartu su Ona A. Čepaityte Gams, įžangą parašė Stanislava Repar. KUD Apokalipsa, Ljubljana, 2011. – p. 74.
  www.bukla.si/?action=books&book_id=9892
  Knygos vertimai finansuoti iš „Lietuviškų knygų“ administruojamos Vertimų skatinimo programos lėšų.
Bootleg copy kazys Boruta Laura Sintija Černiauskaitė
 • Laurynas KATKUS. Bootleg Copy (Piratinė kopija)
  Poezijos rinktinė. Į anglų kalbą išvertė Kerry Shawn Keys, Chicago: Virtual Artists Collective, USA, 2011. – p. 92.
  Įsigyti internetu

  Recenzija anglų kalba
 • Karys BORUTA. Baltaragisov mlin (Baltaragio malūnas)
  Romanas. Į slovėnų kalbą išvertė ir pristatomąjį straipsnį parašė Klemen Pisk. Vodnikova založba (DSKG), Ljubljana, Slovenia, 2011. – p. 228.
  Knygos vertimas finansuotas iš „Lietuviškų knygų“ administruojamos Vertimų skatinimo programos lėšų.
 • Laura Sintija ČERNIAUSKAITĖ. Dihanje v marmor (Kvėpavimas į marmurą)
  Romanas. Į slovėnų kalbą išvertė Klemen Pisk. Sodobnost International, Ljubljana, Slovenia, 2012. Knygos leidybą rėmė Europos komisijos programa Kultūra 2007.
  www.mladina.si
Marius Ivaškevičius Sigitas Parulskis  Vanda Juknaitė
 • Marius IVAŠKEVIČIUS. Die Grünen (Žali)
  Romanas Į vokiečių kalbą išvertė Markus Roduner. Athena Verlag, Oberhausen, Germany, 2012. – p. 310.
  Knygos vertimas finansuotas iš „Lietuviškų knygų“ administruojamos Vertimų skatinimo programos lėšų.
  http://www.athena-verlag.de

 • Sigitas PARULSKIS. Mormogó Fal (Murmanti siena)
  Romanas. į vengrų kalbą išvertė Laczházi Aranka, įžanginį žodį parašė Endre Bojtár. L‘Harmattan, Budapest, Hungary, 2012. – p. 428.
  Knygos leidybą rėmė Europos komisijos programa Kultūra 2007.
 • Vanda JUKNAITĖ. Tariamas iš tamsos.
  Pokalbiai su vaikais. Į hebrajų kalbą išvertė Sivan Beskin. Asia Publishers, israel, 2011. – p. 180. www.asiapublishers.co.il
  Knygos vertimai finansuoti iš „Lietuviškų knygų“ administruojamos Vertimų skatinimo programos lėšų.
Tomas Venclova Algimantas Bučys
 • Tomas VENCLOVA. «Вильнюс: Город в Европе» (Vilnius: Miestas Europoje)
  Studija apie Vilniaus istoriją. į rusų kalbą išvertė Marija Čepaitytė. Ivano Limbacho leidykla, Sankt Peterburgas, Rusija, 2012. – p. 263.
  Knygos vertimas finansuotas iš „Lietuviškų knygų“ administruojamos Vertimų skatinimo programos lėšų.
 • Algimantas BUČYS. История при свете письменности
  (Istorija raštijos šviesoje)
  Kultūriniai viduramžių konfliktai: trys lietuviški epizodai. Į rusų kalbą išvertė Georgij Jefremov. Serija „LlTTERA“ (lietuvių raštija rusiškai). Maskva: ПРОБЕЛ-2000, 2012. – p. 303.
 • Vilnius. 1900 – 2013. A Guide to the City's Architecture
  (Miesto architektūros gidas). Į anglų kalbą išvertė Gabrielė Gailiūte, Rūta Leitanaitė.Architektūros fondas, Vilnius, Lietuva, 2013. – 304.
  Knygos vertimas finansuotas iš „Lietuviškų knygų“ administruojamos Vertimų skatinimo programos lėšų.

Romualdas Granauskas Juozas Šikšnelis Jaroslavas Melnikas
 • Romualdas GRANAUSKAS. La vida bajo el arce (Gyvenimas po klevu)
  Apysaka. Į ispanų kalbą išvertė Akvilė Galvosaitė ir Bautista Serigós. Libros de la Araucaria S.A., Buenos Aires, Argentina, 2011. – p. 92.
  Knygos vertimas finansuotas iš „Lietuviškų knygų“ administruojamos Vertimų skatinimo programos lėšų. www.tematika.com/libros
 • Juozas ŠIKŠNELIS. Krzyzu z drzewa zielonego (Kryžiau žalio medžio)
  Romanas. Į lenkų kalbą išvertė Agnieszka Rembiałkowska, redagavo Mirijana Kozak ir Łucja Matusiak. Leidykla „Aušra“, 2011. – p. 234. Knygos leidimą rėmė Lietuvos Respublikos ambasada Varšuvoje.
 • Jaroslavas MELNIKAS. Телефонуй мені, говори зі мною (Skambink man, kalbėk su manimi)
  Apysakų ir apsakymų rinktinė. Tempora, Kijevas, Ukraina, 2012. – p. 224. Plačiau
Kęstutis Kasparavičius Kęstutis Kasparavičius Kęstutis Kasparavičius
 • Kęstutis KASPARAVIČIUS. Nestala slika (Dingęs paveikslas)
  Paveikslėlių knyga. Į kroatų kalbą išvertė Mirjana Bračko. Ibis grafika d.o.o., Zagreb, Croatia, 2012. – p. 68.
  Knygos leidybą rėmė Kriatijos Respublikos kultūros ministerija ir Europos komisijos programa Kultūra 2007
 • Kęstutis KASPARAVIČIUS. Vrtlar Florijan (Sodininkas Florencijus)
  Pasaka. Į kroatų kalbą išvertė Mirjana Bračko. Ibis grafika, Zagreb, Croatia, 2012. – p. 63.
 • Kęstutis KASPARAVIČIUS. Bijeli Slon (Baltasis dramblys)
  Tolimų kraštų istorijos. Į kroatų kalbą išvertė Mirjana Bračko. Ibis grafika, Zagreb, Croatia, 2011. – p. 70.
Kęstutis Kasparavičius Kęstutis Kasparavičius Kęstutis Kasparavičius
 • Kęstutis KASPARAVIČIUS. Рождественское путешествие медведей вокруг светa
  (Meškelionė: Didžioji kalėdinė Meškinų šeimynos kelionė aplink pasaulį)
  Paveikslėlių knygelė. Į rusų kalbą išvertė Aleksandra Vasilkova, Мир детства медиа, Maskva, 2011. – p. 24.
 • Kęstutis KASPARAVIČIUS. Ведмедрівка: Велика різдвяна мандрівка ведмежої родини навколо світу
  (Meškelionė: Didžioji kalėdinė Meškinų šeimynos kelionė aplink pasaulį)
  Paveikslėlių knygelė. Į ukrainiečių kalbą išvertė Оляна Рута, redagavo Дмитро Чередниченко, Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – p. 28.
 • Kęstutis KASPARAVIČIUS. Das verschwundene Bild (Dingęs paveikslas)
  Paveikslėlių knyga. Į vokiečių kalbą išvertė Jolita Rolf ir Hans Rol. Wien: IDMI Verlag (Isdatelski Dom Meshcheryakova), 2011. – p. 68.
Lina Žutautė Lina Žutautė Kęstutis Kasparavičius
 • Lina ŽUTAUTĖ. Тося Бося и сбежавшие уши
  (Kakė Makė ir pabėgusios ausys)
  Paveikslėlių knygelė. Į rusų kalbą išvertė Aleksandra Vasilkova. Clever Media-Group, Maskva, Rusija, 2012. – p. 40.
 • Lina ŽUTAUTĖ. Тося Бося и Гном Чистюля
  (Kakė Makė ir netvarkos nykštukas)
  Paveikslėlių knygelė. Clever Media-Group, Maskva, Rusija, 2011. – p. 42.
 • Kęstutis KASPARAVIČIUS. Der weiße Elefant (Baltasis dramblys)
  Tolimų kraštų istorijos. Į vokiečių kalbą išvertė cornelius Hell. Wien: IDMI Verlag (Isdatelski Dom Meshcheryakova), 2011. – p. 67. www.buchhexe.com/buch
Vytautas V. Landsbergis Vytautas V. Landsbergis Vytautas V. Landsbergis
 • Vytautas V. LANDSBERGIS. A story of the Child of God (Dievo vaikelis)
 • Pasaka. Elektroninė versija, išleido Apps Libri, Kaunas, 2012. – p. 47. Įsigyti elektroninę versiją
 • Vytautas V. LANDSBERGIS. Grodan i bunkern (Varlė bunkeryje)
  Paagliams skirtas pasakojimas. Į švedų kalbą išvertė ir vaizdinę medžiagą parinko Jonas Öhman. Elektroninė versija, išleido Apps Libri, Kaunas, 2012. – p. 78.
  Leidybą rėmė Tarptautinių kultūros programų centras.Įsigyti elektroninę versiją
 • Vytautas V. LANDSBERGIS. Grodan i bunkern (Varlė bunkeryje)
  Paagliams skirtas pasakojimas. Į švedų kalbą išvertė ir vaizdinę medžiagą parinko Jonas Öhman. Elektroninė versija, išleido Apps Libri, Kaunas, 2012. – p. 73.
  Leidybą rėmė Tarptautinių kultūros programų centras. Įsigyti elektroninę versiją
Kristina Gudonytė Vytautas V. Landsbergis
 • Kristina GUDONYTĖ. Дневник плохой девчонки (Blogos mergaitės diernoraštis)
  Romanas paaugliams. į rusų kalbą išvertė Aleksandra Vasilkova. Samokat, Maskva. 2013. – p. 256. www.samokatbook.ru
  Knygos vertimai finansuoti iš „Lietuviškų knygų“ administruojamos Vertimų skatinimo programos lėšų.
 • Vytautas V. LANDSBERGIS. Любов коня Домiнiкаса (Arklio Dominyko meilė)
  Apysaka. Į ukrainiečių kalbą išvertė Дмитра Чередниченка, dailininkė Надія Дойчева-Бут. Грані-T, Kijevas, 2011. – 104. Plačiau

Parengė Rūta Mėlynė